Politieke avond Westerveld 23 en 24 juni 2020

In verband met een volle agenda zijn er twee Politieke avonden. De raad vergadert op dinsdag 23 juni om 20.00 uur en op woensdag 24 juni om 19.00 uur in de raadzaal.

De agenda van de vergadering op 23 juni is als volgt:

  1. Raadsvergadering (besluitvorming);
  2. Rondvraag en inspreken;
  3. Informatieronde: Voorstel Samenlevingsagenda’s;
  4. Informatieronde: Presentatie Vitale Vakantieparken.

De agenda van de vergadering op 24 juni is als volgt:

  1. Informatieronde: Beantwoording vragen Grondstoffenplan 2021-2025.

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger