Politieke avond Westerveld 9 juni 2020

De raad vergadert op dinsdag 9 juni mei om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 1. Raadsvergadering (besluitvorming)
 2. Rondvraag en inspreken
 3. Informatieronde: presentatie over de netcapaciteit door Enexis
 4. Informatie- en debatronde: presentatie over de Verordening WMO/Jeugdhulp
 5. Debatronde:  
  • Voorstel Recreatieschap Drenthe Jaarrekening 2019 en Begroting 2021
  • Voorstel Ontwerpbegroting 2021, Jaarverslag en Jaarrekening 2019 Publiek Vervoer
  • Voorstel RUD Drenthe Kaderbrief 2021, Managementletter 2019 en Rapportage derde kwartaal 2019
  • Voorstel RUD Drenthe Jaarstukken 2019 en Begroting 2021
  • Voorstel VRD Ontwerpbegroting 2021, Jaarverslag en Jaarrekening 2019
  • Voorstel GGD Drenthe Ontwerpbegroting 2021 en Jaarstukken 2019
  • Voorstel ONS Jaarrekening 2019, Kaderbrief 2021 en Begroting 2021

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger