Juni 2022

 • Nieuwe openbare verlichting voor Dwingeloo

  Vanaf 4 juli a.s. wordt in Dwingeloo een groot deel van de openbare verlichting vervangen. Hierbij zet de gemeente Westerveld in op functionaliteit, duurzaamheid en veiligheid. De levensduur van de huidige verlichting loopt ten einde en wordt vervangen door duurzamere en energiebesparende ledverlichting. Waar nodig worden ook lichtmasten en armaturen van straatverlichting vervangen. Goede verlichting zorgt tenslotte voor een veiliger gevoel en draagt daarnaast bij aan de verkeersveiligheid.

 • Frisse Doorstart na corona groot succes

  Maar liefst 90 lokale verenigingen en stichtingen uit Westerveld hebben een subsidieaanvraag ingediend voor een Frisse Doorstart na corona. Vrijwilligersorganisaties in de gemeente Westerveld konden een bedrag van € 250 tot € 2.000 aanvragen voor initiatieven om de organisatie toekomstbestendiger te maken. Door de grote belangstelling en om geen vereniging of stichting teleur te stellen, is er voor gekozen om de helft van het aangevraagde bedrag aan alle goedgekeurde plannen toe te kennen. Hiermee is het volledige subsidiebedrag verdeeld.

 • College van Westerveld stuurt brief naar ministers LNV en gedeputeerde en Provinciale Staten provincie Drenthe

  Een brief met onderstaande tekst is vanuit het college van burgemeester en wethouders van Westerveld gestuurd naar de ministers mevrouw Van der Wal en de heer Staghouwer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief uit het college de zorg over de stikstofplannen van het kabinet en de voortvarendheid waarmee de reductiepercentages op de kaart zijn ingekleurd.

 • Uitnodiging open dag Duurzame Bollenteelt Drenthe

  Op zaterdag 2 juli a.s. leiden bollentelers in Westerveld inwoners en andere belangstellenden graag rond op hun proefvelden. Bekijk het programma van de open dag in de uitnodiging.

 • Fairtrade Westerveld bedankt vrijwilligers

  Afgelopen week werden de vrijwilligers die zich inzetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het zonnetje gezet door Fairtrade Westerveld. Jan Langenkamp, voorzitter van de Fairtrade werkgroep, overhandigde tijdens een overleg in het gemeentehuis een presentje aan de vertegenwoordigers van onder meer het dorpenoverleg Westerveld, de samenwerkende kerken en het ondernemersfonds.

 • Veilige buitenspeeldag in Diever dankzij snelheidscampagne

  Afgelopen vrijdag vond na tijden van Corona gelukkig weer de Buitenspeeldag in Diever plaats. Vele kinderen kwamen naar de Beweegtuin aan het Kerkpad, alwaar de organisatie een kinderspeelparadijs gecreëerd had met springkussens, een stormbaan, een loterij en gezonde drankjes en snacks.

 • Kent u de subsidie Klimaat Actief al?

  Heeft u, eventueel samen met anderen, een goed idee om uw leefomgeving in te richten op meer hevige regenbuien en langere periodes van droogte? Dan kunt u een bijdrage krijgen vanuit Klimaat Actief! Klimaat Actief is een subsidie voor huishoudens, scholen en bedrijven en instellingen van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

 • Prokkelen bij bedrijven in Westerveld en Meppel

  Bij verschillende bedrijven in Westerveld en Meppel is op donderdag 9 juni geprokkeld tijdens de landelijke Prokkelstagedag. Er hebben in totaal z’n 25 prokkelaars meegelopen bij ruim 18 bedrijven. Lokale ondernemers stelden hun deuren open.

 • Westerveld beleeft succesvol ontmoetingsfeest

  Woensdag 8 juni 2022 organiseerde gemeente Westerveld een verlate nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Westervelders. Wegens corona moest deze bijeenkomst twee jaar lang worden uitgesteld, dus het was hoog tijd om elkaar weer te ontmoeten.

 • Westerveld heeft nieuw college: gemeenteraad benoemt wethouders Duurzaam Sterk Westerveld, VVD en CDA

  Woensdagavond 8 juni heeft de gemeenteraad van Westerveld de wethouders benoemd. Henk Doeven van Duurzaam Sterk Westerveld neemt voor een tweede bestuursperiode zitting in het college. Zijn nieuwe collega-wethouders zijn Roel Vedder van de VVD en Jacob Boonstra van het CDA. De raad nam tevens het besluit dat Roel Vedder en Jacob Boonstra voor de duur van een jaar ontheffing krijgen van het vereiste van ingezetenschap.

 • Start snelheidscampagne om hardrijders in Westerveld te verminderen

  Op de landelijke straatspeeldag van 8 juni gaan in de gemeente Westerveld snelheidsacties van start. Met de snelheidscampagne wordt aandacht gevraagd voor rijsnelheden in het verkeer.

 • Nieuwe gemeentegids 2022/2023

  In de week van 6 tot en met 10 juni 2022 wordt de Informatiegids Westerveld 2022-2023 (de gemeentegids) huis-aan-huis bezorgd (met uitzondering van de adressen met nee/nee-sticker).

 • Bloemrijke bermen in Westerveld

  Geniet u ook zo van de prachtige bloeiende bermen in onze gemeente? Bermen worden steeds meer met ‘rust’ gelaten. Hierdoor zie je in de bermen een prachtige verscheidenheid aan wilde bloemen en kruiden ontstaan. Verschillende bijensoorten en andere insecten maken er dankbaar gebruik van.

 • Huishoudelijke hulp in zomer- en vakantieperiode

  In de afgelopen periode is de vraag naar huishoudelijke ondersteuning toegenomen. Dit komt onder andere doordat mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen. De aanbieders van huishoudelijke ondersteuning hebben momenteel een tekort aan huishoudelijke hulpen, waardoor er een wachtlijst is. Gemeente Westerveld zoekt samen met de aanbieders naar oplossingen om een wachtlijst te voorkomen/verkorten.