Bloemrijke bermen in Westerveld

Geniet u ook zo van de prachtige bloeiende bermen in onze gemeente? Bermen worden steeds meer met ‘rust’ gelaten. Hierdoor zie je in de bermen een prachtige verscheidenheid aan wilde bloemen en kruiden ontstaan. Verschillende bijensoorten en andere insecten maken er dankbaar gebruik van.

De bermen zien er niet alleen heel mooi en natuurlijk uit door de vele bloemen, ze hebben ook een functie. De natuurvriendelijke bermen zijn belangrijk voor de voedselvoorziening van insecten. Vooral insecten zoals bijen hebben het zwaar. Op de bloemrijke bermen zien we verschillende bijensoorten, hommels en libellen afkomen. Ook trekken de bermen de natuurlijke vijanden aan van eikenprocessierupsen die voor steeds meer overlast zorgen. De bloemrijke bermen zorgen zo dus voor meer biodiversiteit wat staat voor rijke flora en fauna.

Maaibeleid

Het maaibeleid van de gemeente Westerveld is afgestemd op rijke flora en fauna. We realiseren verschillende soorten bermen door het bermbeheer af te stemmen op verschraling. Verschraling van de bermen leidt tot vergroting van de plantendiversiteit. Kansrijke bermen worden verder verschraald door deze tweemaal te maaien. Bij alle maairondes wordt het maaisel afgevoerd, waar mogelijk in stappen, zodat zaden en insecten achterblijven. Tijdens de maairondes worden gedeeltes overgeslagen zodat het leefgebied van dieren niet helemaal verdwijnt. Bloeiende bloemen worden overgeslagen zodat ze alsnog zaad kunnen zetten.

Bloeiende samenwerking binnen Openbare Ruimte

Op verschillende plekken in de gemeente moesten we het asfalt vervangen door beton. Hierdoor hebben we de bermen opnieuw ingezaaid. Gekozen is voor een leverancier die alleen inheemse zaden levert. Voor de gemeente Westerveld is hiervoor een speciaal mengsel samengesteld, dat geschikt is voor onze gronden. Door dit maatwerk hebben we nu prachtig bloeiende bermen.

 Bloemrijke bermen Boterveen Bloemrijke bermen Boterveen
Foto: een bloeiende berm in het buitengebied van Dwingeloo