Huishoudelijke hulp in zomer- en vakantieperiode

In de afgelopen periode is de vraag naar huishoudelijke ondersteuning toegenomen. Dit komt onder andere doordat mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen. De aanbieders van huishoudelijke ondersteuning hebben momenteel een tekort aan huishoudelijke hulpen, waardoor er een wachtlijst is. Gemeente Westerveld zoekt samen met de aanbieders naar oplossingen om een wachtlijst te voorkomen/verkorten.

Wachtlijst

Als u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning en een aanvraag indient, komt u nu op een wachtlijst. Ook wanneer u al gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning en een hulp wegvalt door bijvoorbeeld ziekte, kan deze hulp niet zomaar vervangen worden. We begrijpen dat dit erg vervelend is en werken aan alle mogelijke oplossingen. Als u zich meldt bij de gemeente voor huishoudelijke ondersteuning, kijken we samen naar de mogelijkheden. Misschien kan iemand in uw directe omgeving iets voor u betekenen

Meer informatie

Meer informatie over hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vindt u onder ondersteuning en begeleiding Wmo. Hier staat ook een overzicht van zorgaanbieders voor huishoudelijke hulp.