Start snelheidscampagne om hardrijders in Westerveld te verminderen

Op de landelijke straatspeeldag van 8 juni gaan in de gemeente Westerveld snelheidsacties van start. Met de snelheidscampagne wordt aandacht gevraagd voor rijsnelheden in het verkeer.

Inwoners klagen over hardrijders in de buurt. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt ook dat de rijsnelheden in Drenthe te hoog liggen. Dat draagt bij aan onveilige situaties op Drentse wegen. Snelheidsmetingen met laserguns vinden plaats waarbij bestuurders worden aangesproken op hun snelheid. De snelheidsmetingen vinden plaats op vijftig locaties, in alle Drentse gemeenten.

Kalm aan

Tijdens de Nationale Buitenspeeldag op 8 juni a.s. geeft wethouder Henk Doeven om 14.00 uur het officiële startschot voor de campagne in de gemeente Westerveld. Hij bezoekt het Kerkpad in Diever waar tal van leuke activiteiten voor de basisschoolkinderen van Diever worden georganiseerd. Om aandacht te vragen voor de onveiligheidsgevoelens van bewoners en verkeersdeelnemers in de gemeente, spuit de wethoude de oproep 'Kalm aan' op het wegdek.

Organisatie

De snelheidscampagne is een initiatief van de Mobiliteitsraad Drenthe (voorheen Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe) in samenwerking met de Drentse gemeenten, politie en Veilig Verkeer Nederland. Onder het motto Samen richting Nul verkeersslachtoffers werken zij samen aan de verkeersveiligheid in Drenthe.

Meer informatie

Op de website www.snelhedenindrenthe.nl is te lezen welke snelheidslimieten gelden bij verschillende wegen.