Juni 2023

 • Raadsleden stappen op de fiets voor een rondje biodiversiteit

  Afgelopen vrijdag namen wethouder Henk Doeven en beleidsmaker Patrick Brouwer diverse raadsleden mee op een fietstocht door onze gemeente. Niet alleen omdat het zo’n mooie dag was, al was dat een mooie bijkomstigheid, maar vooral om de raad te laten zien wat we als gemeente doen om de biodiversiteit te vergroten. Biodiversiteit heeft namelijk een positieve invloed op onze onze lucht-, water- en bodemkwaliteit en is daarmee ontzettend belangrijk voor een gezonde leefomgeving.

 • Wethouder Henk Doeven roept hardrijders op kalm aan te doen in gemeente Westerveld

  Komt u het liefst zo snel mogelijk op uw eindbestemming? En rijdt u daarom soms wat harder dan is toegestaan hier in Drenthe? Dat is gevaarlijk én zonde, want zo veroorzaakt u risicovolle situaties en mist u veel van de omgeving. Daarom voeren de Drentse overheden gezamenlijk campagne om het aantal hardrijders te verminderen. Vanochtend gaf wethouder Henk Doeven het startsein van deze campagne door ‘Kalm aan’ op de weg te spuiten bij ‘de Twingel’ in Dwingeloo.

 • Zwemlessen voor mensen met niet-Nederlandse achtergrond groot succes!

  In de gemeente Westerveld worden zwemvaardigheidslessen aangeboden aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van het incident in het zwembad de Kerkvlekken vorig jaar. We vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de gemeente ‘zwemveilig’ zijn.

 • Gemeente Westerveld bezoekt vakantiepark Mooi Oavelt

  Vandaag bezoekt de gemeente Westerveld vakantiepark Mooi Oavelt in Havelte. Dit doet zij in het kader van het programma Vitale Vakantieparken Westerveld. Een klein team medewerkers vanuit de gemeente bezoekt vanmiddag de chalets op het park. Zij gaan met de gebruikers in gesprek om in kaart te brengen of deze mensen een vakantie houden of in het chalet wonen.

 • Stookverbod in openbare ruimte gemeente Westerveld

  Met de blijvende warmte en droogte neemt het risico op (natuur)branden per dag toe. Daarom geldt er per direct een stookverbod in de openbare ruimte in de gemeente Westerveld. Aanleiding hiervoor zijn de aanhoudende warmte en droogte, in combinatie met het campingseizoen.

 • Prokkelstagedag in Westerveld, Meppel en Staphorst

  Vandaag was het de dag van de Prokkelstage in de gemeenten Westerveld, Meppel en Staphorst. Prokkelen staat voor een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. Bij meer dan 25 bedrijven is op donderdag 8 juni geprokkeld.

 • College bouwt verder aan toekomst van Westerveld

  Het college van B&W heeft de Kadernota 2023 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. De Kadernota is voor het college van groot belang omdat hierin de belangrijkste beleidskaders voor de komende periode staan beschreven.