Provinciale snelheidscampagne in Drenthe

Veilig Verkeer Nederland organiseert vanaf 26 juni op 50 locaties in de provincie Drenthe snelheidsmetingen. Zo ook in de gemeente Westerveld. Enthousiaste VVN-vrijwilligers voeren de metingen uit. Dit gebeurt met laserguns op zowel 30 km/uur-wegen als op 50 km/uur-wegen.

Wie in Drenthe woont of er regelmatig komt, weet het als geen ander: Drenthe is prachtig. Toch ‘sjeezen’ we er met z’n allen vaak snel doorheen. Dat is gevaarlijk én zonde, want het is weer druk op de weg en Drenthe is zo mooi. Dus hoog tijd om bestuurders te attenderen op de rijsnelheid. De actie start op 26 juni in verschillende gemeenten in Drenthe, waaronder de gemeente Westerveld.

Tijdens een soortgelijke actie die een aantal jaren geleden gepland was werden op één dag ruim 7.000 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Per locatie liepen de resultaten van de snelheidscheck toen sterk uiteen. Er zijn locaties waar men zich uitstekend aan de snelheid hield maar ook locaties waar 90% van de automobilisten te hard reed. Dit jaar neemt de Mobiliteitsraad Drenthe in samenwerking met de Drentse gemeenten, politie en Veilig Verkeer Nederland het initiatief voor deze snelheidscampagne. Onder het motto Samen richting Nul verkeersslachtoffers werken de organisaties nauw samen aan de verkeersveiligheid in Drenthe. 

Samen voor een veilige leefomgeving

Met de actie vraagt de gemeente aandacht voor de onveiligheidsgevoelens van bewoners en verkeersdeelnemers op die plek. Op meerdere plaatsen in Drenthe klagen inwoners over hardrijders in de buurt. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt ook dat de rijsnelheden in Drenthe te hoog liggen. Dat draagt bij aan onveilige situaties op Drentse wegen. 

Opfrissen van verkeerskennis

De Mobiliteitsraad Drenthe wil het aantal hardrijders verminderen en wil met de snelheidscampagne aandacht vragen voor rijsnelheden in het verkeer. Het is soms lastig om te weten en onthouden hoe hard je ergens mag rijden. Daarom heeft de Mobiliteitsraad een speciale website www.snelhedenindrenthe.nl ontwikkeld. Op deze website wordt weergegeven welke snelheidslimieten gelden bij verschillende wegen.  Zo zie je, beleef je en geniet je meer van de omgeving!

Onveilige verkeerssituaties melden

Binnen het VVN Participatiepunt waar mensen situaties kunnen melden die zij als onveilig beschouwen, komen regelmatig meldingen binnen van buurtbewoners die zich zorgen maken over te hoge snelheden. In de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur, tenzij anders is aangegeven. Ruim 50% van alle meldingen die bij het VVN-Participatiepunt binnenkomen gaat over te hoge snelheden. Buurtbewoners die de situatie in hun omgeving willen verbeteren kunnen aan de slag met behulp van een VVN Buurtactie.