Politieke avond Westerveld 4 juni 2024

Op dinsdag 4 juni 2024 om 20:00 uur vindt er een voorbereidende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

1.     Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Valderse III Dwingeloo (debatronde)
2.     Raadsvoorstel Vaststelling Dorpsstraat 14-16 Havelte (debatronde)

*Dit is een voorlopige agenda. Op 28 mei stelt de agendacommissie de definitieve agenda vast.

De avond volgen

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig.

De vergadering is ook live te volgen via de website van de gemeente: https://channel.royalcast.com/westerveld

Inspreken

Inspreken tijdens de raadsvergadering

Inspreken over een onderwerp tijdens een raadsvergadering is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke Ronde. Dit is ook het geval als een voorstel niet in een voorbereidende Politieke Ronde geagendeerd is geweest. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken 

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak. 

In gesprek met de raad

Wil u met raadsleden in gesprek over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Of spreken over een onderwerp waarbij geen spreekrecht (meer) is?

Voorafgaand aan iedere vergadering van de raad is er de mogelijkheid informeel met raadsleden in gesprek te gaan over een onderwerp dat u bezig houdt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie tot maandag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderdag.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger