Maart 2021

 • Werkervaringskandidaten doen ervaring op binnen het gemeentehuis

  Gemeente Westerveld vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Onder dat motto zijn kortgeleden vijf werkervaringskandidaten verwelkomd om werkervaring op te doen binnen het gemeentehuis.

 • Grote schoonmaak tijdens de Landelijke Opschoondag in Westerveld

  Zaterdag 20 maart 2021 vond de Landelijke Opschoondag plaats. In het hele land werden acties op touw gezet om zwerfafval in de openbare ruimte op te ruimen. Zo ook in de gemeente Westerveld.

 • Aangepaste openingstijden

  Op maandag 5 april 2021 (2e paasdag) is het gemeentehuis gesloten.

 • Groot onderhoud zandwegen

  In de week van 22 maart 2021 start de gemeente Westerveld met groot onderhoud aan de zandwegen. Het gaat om wegen waarvan het onderhoud niet is overgedragen aan bijvoorbeeld een vereniging of boermarke.

 • Politieke avond Westerveld 30 maart 2021

  Op dinsdag 30 maart om 20.00 uur vindt er weer een Politieke avond Westerveld plaats. In verband met het coronavirus betreft het een digitale vergadering.

 • Politieke avond Westerveld 23 maart 2021

  Op dinsdag 23 maart om 20.00 uur vindt er weer een Politieke avond Westerveld plaats. In verband met het coronavirus betreft het een digitale vergadering.

 • Gemeente Westerveld geselecteerd als koploper in het koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning

  Op dinsdag 2 maart 2021 vond de kick-off plaats van het koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning van Movisie. Gemeente Westerveld is geselecteerd als één van de koplopers binnen dit project. Movisie ondersteunt in opdracht van initiatiefnemers VNG, Ieder(In) en de Koepel van Adviesraden sociaal domein koplopergemeenten in Nederland. Zij zetten zelf stappen op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning en inspireren hun regio's dat ook te doen.

 • Minder gewasbeschermingsmiddelen door te kiezen voor resistente leliesoorten

  In december 2019 is door de gemeente Westerveld opdracht gegeven aan de stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) voor een onderzoek naar resistente leliesoorten. Dit onderzoek is, naast de bijdrage van de gemeente, medegefinancierd door de donateurs van stichting ROL en het landelijke leliefonds vanuit de sector (KAVB). Uit het onderzoek blijkt dat door het kiezen voor resistente leliesoorten er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn om deze soorten te telen.

 • Politieke avond Westerveld 16 maart 2021

  Op dinsdag 16 maart om 20.00 uur vindt er weer een Politieke avond Westerveld plaats. In verband met het coronavirus betreft het een digitale vergadering.

 • Toegang tot minimaregelingen in Westerveld verruimd

  De gemeenteraad van Westerveld is op dinsdag 2 maart 2021 akkoord gegaan met het vernieuwde minimabeleid. Het minimabeleid van de gemeente Westerveld is in de afgelopen periode geactualiseerd en eenvoudiger gemaakt. De toegang tot de minimaregelingen is, daar waar mogelijk, verruimd voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.