Gemeente Westerveld geselecteerd als koploper in het koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning

Op dinsdag 2 maart 2021 vond de kick-off plaats van het koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning van Movisie. Gemeente Westerveld is geselecteerd als één van de koplopers binnen dit project. Movisie ondersteunt in opdracht van initiatiefnemers VNG, Ieder(In) en de Koepel van Adviesraden sociaal domein koplopergemeenten in Nederland. Zij zetten zelf stappen op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning en inspireren hun regio's dat ook te doen.

In 2019 is er in de gemeente Westerveld al een mooie basis gelegd voor onafhankelijke cliëntondersteuning. In Westerveld wordt gewerkt met lokale cliëntondersteuners, vanuit het model positieve gezondheid. Nu er een mooie basis ligt wil de gemeente Westerveld de onafhankelijke cliëntondersteuning graag verder ontwikkelen. Wethouder De Haas hield een pitch tijdens de kick-off, hierin lichtte hij toe: “Ons motto is niet voor niets: ‘Iedereen doet mee in Westerveld’ We zijn een gemeente waarin iedereen mee kan doen en zich naar vermogen kan ontwikkelen. De onafhankelijke cliëntondersteuners helpen hierin en denken met inwoners mee. Wij willen graag werken aan de communicatie en bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning en we willen iedereen van dienst kunnen zijn. Het mooie van het koplopertraject van Movisie vinden we dat we kunnen leren van gemeenten die hetzelfde traject volgen en gemeenten die ons al voor zijn gegaan. We zien het koplopertraject als een hele mooie kans om te investeren in de ontwikkelingen die we voor ogen hebben.”

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Meer informatie over het koplopertraject is te vinden op de website van Movisie.