Minder gewasbeschermingsmiddelen door te kiezen voor resistente leliesoorten

In december 2019 is door de gemeente Westerveld opdracht gegeven aan de stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) voor een onderzoek naar resistente leliesoorten. Dit onderzoek is, naast de bijdrage van de gemeente, medegefinancierd door de donateurs van stichting ROL en het landelijke leliefonds vanuit de sector (KAVB). Uit het onderzoek blijkt dat door het kiezen voor resistente leliesoorten er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn om deze soorten te telen.

Het doel van het onderzoek was om lelietelers een beter inzicht te geven in de keuze van de soort geteelde lelie, waarbij een goed verkoopbaar product kan worden geteeld met geen, of met zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. De teler wordt hierdoor gestimuleerd om meer robuuste soorten lelies te telen.

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat het gebruik van vuurresistente cultivars een behoorlijke middelenbesparing oplevert. Het onderzoek heeft een positieve bijdrage gehad in de kennis rondom resistente leliesoorten. Deze kennis wordt gedeeld met de telers zodat zij hier gebruik van kunnen maken.

Vervolgonderzoek

In 2021 vindt er vanuit Stichting ROL een vervolgonderzoek plaats. Dit onderzoek is er op gericht om de soorten en afzetmogelijkheden verder in kaart te brengen. Niet alleen de ziektegevoeligheid bepaald of een soort geteeld wordt, ook de prijs van het plantgoed, en de vraag vanuit de handel zijn bepalend.
Vanuit het vervolgonderzoek worden in 2021 de resultaten van de verkoop gemonitord.

De sector kan, als uit het vervolgonderzoek blijkt dat er ook afzet is voor dit product, daarmee tegemoet komen aan de maatschappelijke vraag om een randzone in te richten als buffer en daarin bollen te telen waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Meer informatie is te vinden op de website van de ROL.