Toegang tot minimaregelingen in Westerveld verruimd

De gemeenteraad van Westerveld is op dinsdag 2 maart 2021 akkoord gegaan met het vernieuwde minimabeleid. Het minimabeleid van de gemeente Westerveld is in de afgelopen periode geactualiseerd en eenvoudiger gemaakt. De toegang tot de minimaregelingen is, daar waar mogelijk, verruimd voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Het minimabeleid biedt financiële regelingen waardoor mensen zonder of met een laag inkomen toch zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Hiermee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om te gaan sporten, zwemlessen voor een kind te kunnen betalen of om andere onverwachte kosten te dekken waarvoor niet gespaard kan worden.  

Naast de verruiming van de toegang tot de minimaregelingen, zijn een aantal regelingen ook inhoudelijk veranderd. Aan de participatiebijdrage, een vergoeding voor allerlei veelvoorkomende kosten, is een aanvullende bijdrage van € 400,- toegevoegd. Deze wordt uitgekeerd wanneer een kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat. Deze bijdrage kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of een laptop. De regeling tegemoetkoming zorgkosten is komen te vervallen. In plaats hiervan komt er de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een tegemoetkoming in de premie van een aanvullende zorgverzekering.

Op onze website zijn de verschillende regelingen van het minimabeleid te vinden. Hier wordt vermeld voor wie de regelingen bedoeld zijn en wat u moet doen om een aanvraag in te dienen.