Werkervaringskandidaten doen ervaring op binnen het gemeentehuis

Gemeente Westerveld vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Onder dat motto zijn kortgeleden vijf werkervaringskandidaten verwelkomd om werkervaring op te doen binnen het gemeentehuis.

Door middel van een werkervaringsplaats zetten werkzoekenden met een bijstandsuitkering een eerste stap richting de arbeidsmarkt. Elke kandidaat werkt mee op een afdeling die het beste bij hem of haar past. In een periode van drie tot zes maanden wordt er ervaring opgedaan die deze kandidaten verder kan helpen op weg naar een baan.  

Eén van de kandidaten heeft inmiddels, mede dankzij haar werkervaringsplaats, een baan gevonden. Jeannette Kommer vertelt over haar ervaring: "De werkervaringsplek heeft mij geholpen als opstapje om bij een gemeente aan het werk te komen. Mijn ervaring lag bij de overheid waar men procesgericht werkt. Bij de gemeente Westerveld leerde ik zaakgericht te werken wat veelal een harde eis is als je solliciteert bij een gemeente. Het was een leerzame tijd waarbij ik me echt gezien voelde. De uitnodiging haalde mij uit een isolement en bracht mij terug in de maatschappij. Het stukje eigenwaarde, wat meestal een beetje wegkwijnt als ik te lang met een uitkering leef, kwam stralend terug."

Door de inzet van werkervaringsplaatsen wordt de drempel richting de arbeidsmarkt verlaagd. Het werken met werkervaringsplaatsen is een waardevol concept waar elke organisatie, profit en non-profit, zijn steentje aan kan bijdragen.

Meer informatie?

Neem contact op met afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Westerveld. Dit kan via telefoonnummer: 14 0521 of via e-mail: info@gemeentewesterveld.nl.