Project ‘Wandelen met militairen’ van start

Op donderdag 2 maart 2017 ‘schoten’ Majoor Martin Wemes en wethouder Homme Geertsma tweeëntwintig wandelaars weg voor een wandeling met militairen. Hiermee gaven zij het startsein voor het project ‘Wandelen met militairen’. De deelnemers wandelden onder begeleiding van tien militairen routes variërend van één tot zeven kilometer. Iedere deelnemer op zijn of haar eigen niveau. Wethouder Homme Geertsma; “Wij stellen het erg op prijs dat de militairen van de kazerne zich in willen zetten voor dit project en we gezamenlijk optrekken om een gezonde leefstijl onder inwoners te stimuleren”.

wandelen met militairen
In totaal hebben tweeëndertig deelnemers zich opgegeven voor het project. De deelnemers bestaan uit mannen en vrouwen tussen de vijfenvijftig en vijfentachtig jaar oud, met allemaal hun eigen beweegredenen om mee te doen. Zij gaan zes aaneengesloten weken elke donderdagmiddag op pad met de militairen. Daarna bekijken de beweegcoaches en militairen of het project wordt voortgezet.

Wandelen met militairen

Het project ‘Wandelen met militairen’ is een initiatief van de beweegcoaches van de gemeente Westerveld en met militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte in het kader van Westerveld in actie! Vijfenvijftigplussers uit de dorpen Havelte, Uffelte, Wapserveen, Darp en Havelterberg konden zich opgeven om samen met militairen te gaan wandelen. De militairen die deze wandeling verzorgen komen uit het project The Colony. Een groep militair- en burgermedewerkers, die vanwege fysieke, mentale of andere persoonlijke omstandigheden hun eigen functie tijdelijk niet kunnen uitoefenen en daarom een bijdrage leveren aan een mooi woon- en leefklimaat in de omgeving van de kazerne.

Westerveld in actie

Westerveld in actie! is de uitvoering van het programma bewegen en gezondheid van de gemeente Westerveld. Hiervoor hebben de beweegcoaches van de gemeente in de vier hoofdkernen werkgroepen opgericht. Doel van Westerveld in actie! is het stimuleren van een gezonde leefstijl onder alle inwoners van de gemeente Westerveld.