Maart 2018

 • Burgemeester Jager wandelt mee met de ‘Militaire wandelingen’

  Op donderdag 29 maart 2018 is burgemeester Jager aangesloten bij de ‘Militaire wandelingen’. Ook deze donderdag werd er weer onder begeleiding van een militair van de Johannes Postkazerne in Havelte gewandeld door 55+’ers uit de gemeente Westerveld.

 • Wethouder Geertsma reikt het certificaat ‘De bronzen kantine’ uit aan tennisvereniging Burmania

  Tennisvereniging Burmania heeft zich de afgelopen maanden ingezet om het predicaat ‘De Gezonde Sportkantine’ te behalen (Wat inmiddels ‘Team:Fit’ heet). Burmania is hiermee de eerste officiële gezonde sportkantine in Westerveld! Wethouder Geertsma reikte hen op 28 maart het certificaat uit.

 • Wethouder Smidt reikt cheque uit aan leerlingen van CBS de Bron

  In het kader van de Week van het geld (12 tot en met 17 maart 2018) hield de gemeente Westerveld een wedstrijd: ‘Wanneer ben je rijk? Laat het zien in een vlog over de praktijk!’ De winnende vlog kwam van groep 7 en 8 CBS de Bron uit Nijensleek. Op dinsdag 27 maart 2018 reikte wethouder Smidt een cheque aan hen uit.

 • Definitieve uitslag raadgevend referendum

  Vrijdag 23 maart 2018 is de uitslag van het raadgevend referendum definitief vastgesteld. Het proces-verbaal is nu te downloaden.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Vrijdagochtend 23 maart 2018 is in een zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau, de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Het proces verbaal is nu te downloaden.

 • WOZ-loket toont mogelijk foutieve WOZ-waarden

  Op dit moment toont het WOZ-loket mogelijk foutieve WOZ-waarden over het belastingjaar 2018.

 • Voorlopige uitslag raadgevend referendum

  Op 21 maart 2018 was het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De voorlopige uitslag:

 • Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

  De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

 • Geslaagde ontmoeting ‘Westerveld Inclusief’

  Maandagavond 19 maart 2018 werd bij Stad en Esch in Diever de ontmoeting ‘Westerveld inclusief’ gehouden. Tijdens deze bijeenkomst was er ruimte voor bewustwording, ontmoeting en netwerken. Wethouder Van Schelven opende de bijeenkomst: "Kansen voor iedereen om mee te doen in de samenleving, daar gaan we vanavond over nadenken. Daarnaast gaan we er ook praktisch mee aan de slag. Ik hoop dat het leidt tot nieuwe inzichten in hoe we dit samen kunnen bereiken."

 • Westerveld bereikbaar via WhatsApp

  De gemeente Westerveld is vanaf nu bereikbaar via WhatsApp. Via het telefoonnummer 06 11 43 44 05 kunt u uw vraag stellen. We reageren dezelfde (werk)dag op uw bericht.

 • Visie herinrichting dorpskern Diever vastgesteld

  Het college van burgemeesters en wethouders heeft op dinsdag 20 maart de visie 'Brinkenplan: Diever op Dreef' voor de herinrichting van de dorpskern van Diever vastgesteld. De visie geeft voor de lange termijn, de komende tien tot twintig jaar, de wensen weer op het gebied van de inrichting van de dorpskern van Diever.

 • Wethouder Smidt onthulde het gebiedsbord Holtingerveld

  Wethouder Smidt onthulde op maandag 19 maart 2018 één van de drie gebiedsborden van het Holtingerveld. Gebiedsborden worden geplaatst bij erkende landschappen en parken, in de herkenbare stijl: witte afbeelding op een bruine achtergrond. Het gebiedsbord is ontworpen door de ANWB. De borden zijn gefinancierd door Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreken.

 • Starthandeling werkzaamheden Oude Willem

  De werkzaamheden in het LIFE+ project ‘LIFE Going up a level’ zijn vrijdag 16 maart 2018 officieel van start. Wethouder Geertsma was namens gemeente Westerveld aanwezig bij de start. Het LIFE+ project wort uitgevoerd in het gebied Oude Willem en delen van het Drents Friese Wold & Leggelderveld, in vijf deelgebieden. Gedeputeerden Jumelet (Drenthe) en Kramer (Fryslân) verrichtten samen met genodigden en kinderen van OBS de Singelier het startsein voor de natuurinrichting in dit gebied.

 • Excursie naar ROVA

  Wilt u een kijkje nemen achter de schermen bij ROVA in Zwolle? Op vrijdag 6 april 2018 heeft u de kans een voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding te volgen bij ROVA.

 • Succesvolle pilot en vervolg Sportief Wandelen

  Op 16 januari 2018 is de clinic ‘Sportief Wandelen’ in de gemeente Westerveld gestart. De afgelopen weken heeft een enthousiaste groep deelnemers meegedaan aan deze ‘pilot’. Er is nu een vaste groep van twaalf personen die wekelijks deelnemen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij binnen de groep en is er de mogelijkheid om in te stappen.

 • Aftrap scholingscarrousel door wethouder Van Schelven

  Op woensdag 14 maart is door wethouder Van Schelven de aftrap gegeven voor een gezamenlijk scholingscarrousel voor medewerkers en Wmo ondersteuners van verschillende zorgorganisaties.

 • Gemeente Westerveld sluit zelfstandig nieuwe contracten aanbesteding Wmo Begeleiding 2019

  De samenwerkende gemeenten Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Westerveld en De Wolden zijn eind 2017 gezamenlijk gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding Wmo Begeleiding. Deze aanbesteding vindt in 2018 plaats met als doel nieuwe contracten per 1 januari 2019.

 • Raadsvergaderingen maart 2018

  Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vrijdag 23 maart 2018 wordt de uitslag in een openbare zitting (om 10.00 uur) definitief vastgesteld. Vervolgens worden er twee raadsvergaderingen gehouden.

 • Gemeenteraad Westerveld gaat akkoord met bouw sportaccommodatie Stad en Esch Diever

  De gemeenteraad van Westerveld heeft in een extra raadsvergadering op 13 maart 2018 het budget voor de bouw van de sportaccommodatie Stad en Esch Diever beschikbaar gesteld.

 • Twee inwoners van Westerveld genaturaliseerd

  Dinsdag 13 maart 2018 zijn twee inwoners van Westerveld, tijdens een zogeheten naturalisatieceremonie, Nederlander geworden.

 • Koninklijke onderscheiding voor Ans Klok

  Vrijdag 9 maart 2018 heeft burgemeester Jager van Westerveld, mevrouw Ans Klok-Wuffen uit Dwingeloo verrast met een Koninklijke onderscheiding. Mevrouw Klok is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ans Klok heeft de onderscheiding toegekend gekregen voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor het dorp, de cultuurhistorie en de Drentse taol.

 • Wethouder Geertsma geeft startschot aanleg rotonde N855 Dwingeloo

  Wethouder Geertsma gaf op 8 maart 2018 samen met gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe het startschot voor de aanleg van de rotonde aan de N855 bij Dwingeloo.

 • Zes subsidies toegekend maatschappelijke initiatieven

  Voor het jaar 2018 zijn er negen subsidieaanvragen maatschappelijk initiatief ingediend. Zes van deze aanvragen zijn op dinsdag 6 maart door het college toegekend. Het gaat om de volgende initiatieven: Website geschiedenis Vledderveen, Kerstverlichting Geeuwenbrug, Maaltijdproject, Activiteiten 70 jaar Wederopbouw van Darp, Wandelgids Koloniën van Weldadigheid en Beweegtuin Diever.

 • Dag van de Leerplicht en leerplichtambtenaar in Westerveld

  Op donderdag 15 maart 2018 is het de Dag van de Leerplicht, met dit jaar als thema: Samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs.

 • Wethouder Smidt opent theatervoorstelling over omgaan met geld

  De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) presenteert samen met de gemeente Westerveld de theatervoorstelling ‘Reken je Rijk’ voor leerlingen van groep 7 en 8 op 15 maart om 10:30 uur in het Globetheater in Diever. De voorstelling gaat over kinderarmoede, omgaan met geld en sociale uitsluiting. Wat de voorstelling extra bijzonder maakt is dat de hoofdrol wordt vertolkt door een jonge ervaringsdeskundige. De ochtend wordt geopend door wethouder Smidt van de gemeente Westerveld.

 • Ontmoeting met het thema ‘Westerveld Inclusief’

  Maandag 19 maart 2018 vindt de ontmoeting ‘Westerveld Inclusief’ plaats, georganiseerd door de gemeente Westerveld. Deze avond staat in het teken van meetellen en meedoen in de samenleving. Tijdens deze avond is er ruimte voor het creëren van bewustwording, ontmoeten en netwerken.

 • Ondersteuning Wmo, Jeugdwet en Participatiewet voortaan op één plek

  De colleges van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld hebben het eindrapport ‘Toegang sociaal domein: Dichtbij, laagdrempelig en integraal’ vastgesteld.

 • Visie op de openbare ruimte vastgesteld

  De gemeenteraad van Westerveld heeft op dinsdag 6 maart 2018 de ‘Visie op de openbare ruimte’ vastgesteld. Deze visie is de leidraad voor de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Westerveld.

 • Cultuur in Westerveld: geen nota maar een visie

  Tijdens de raadsvergadering van 6 maart heeft de gemeenteraad van Westerveld de nieuwe cultuurvisie unaniem vastgesteld. Deze cultuurvisie is door middel van een experiment tot stand gekomen. Het resultaat is geen nota, maar een prachtig kunstwerk.

 • Compostactie 2018

  De gemeente doet in 2018 ook weer mee aan de landelijke compostactie. Dit betekent dat ieder huishouden in Westerveld gratis compost kan ophalen (maar: op = op). Voor ieder huishouden is maximaal 1 shovelbak vol compost beschikbaar.

 • Wethouder Smidt opent VIA spreekuur

  Op donderdag 1 maart opende wethouder Smidt het VIA spreekuur bij ’t Werkt in Nijensleek. Tijdens deze officiële opening overhandigde hij een grote pot met gelukskoekjes aan de vrijwilligers van VIA. ’s Ochtends werd in De Veldkei in Havelte de opening gedaan door Ellen Greuter van Welzijn MensenWerk.

 • Wethouder Geertsma geeft startsein herinrichting Piet Soerplein

  Samen met Rob van den Brink -voorzitter van Dorpsgemeenschap Havelte- gaf wethouder Geertsma het startsein voor de herinrichting van het Piet Soerplein in Havelte.

 • Commissievergadering 13 maart 2018

  Op dinsdag 13 maart 2018 vindt een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies Fysiek Domein en Middelen en Sociaal Domein plaats, aanvang 20.00 uur in de raadzaal. De geplande commissievergadering van donderdag 15 maart 2018 komt te vervallen.