Gemeente Westerveld sluit zelfstandig nieuwe contracten aanbesteding Wmo Begeleiding 2019

De samenwerkende gemeenten Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Westerveld en De Wolden zijn eind 2017 gezamenlijk gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding Wmo Begeleiding. Deze aanbesteding vindt in 2018 plaats met als doel nieuwe contracten per 1 januari 2019.

Hoewel de visie op de aanbesteding Wmo Begeleiding door de gemeenten gezamenlijk wordt gedragen, is tijdens de voorbereidingen gebleken dat de gemeente Westerveld zich niet heeft kunnen vinden in de koers hiernaartoe. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hierover zal de gemeente Westerveld daarom zelfstandig nieuwe contracten gaan sluiten.

Verdere berichtgeving over de aanbesteding van de gemeente Westerveld zal volgen op deze website en op www.tenderned.nl