Cultuur in Westerveld: geen nota maar een visie

Tijdens de raadsvergadering van 6 maart heeft de gemeenteraad van Westerveld de nieuwe cultuurvisie unaniem vastgesteld. Deze cultuurvisie is door middel van een experiment tot stand gekomen. Het resultaat is geen nota, maar een prachtig kunstwerk.

In het najaar van 2016 is de gemeente Westerveld gestart om tot gezamenlijke visie op cultuur te vormen. Door een intensief proces met het culturele veld in de gemeente is de nieuwe visie op cultuur gevormd. Van meet af aan is het culturele veld betrokken bij de visievorming.

Samen

Bij de vorming van de visie op cultuur heeft de gemeente een faciliterende rol gespeeld. Wethouder van Schelven: “De rol van de gemeente bij de visie op cultuur is beperkt gebleven. Het culturele veld moet het samen doen, waarbij de gemeente faciliteert. Ik ben trots op de inwoners, organisaties en andere partners in het culturele veld dat we deze visie opleveren.”

Geen nota

De visie op cultuur is geen lijvige nota. Het is een kunstwerk waarin de visie wordt weergegeven. Van het kunstwerk is ook een animatie gemaakt, waarin het verhaal nog beter zichtbaar wordt. Het kunstwerk is gemaakt door een kunstenaar uit Westerveld: Arne Brink.

De visie bestaat uit vier onderdelen:

  1. Cultuurfilm; deze film geeft het weer hoe de visie tot stand is gekomen;
  2. Kunstwerk; de uiteindelijke visie op cultuur;
  3. Animatie van het kunstwerk; een levendige vorm waarin het kunstwerk tot stand komt;
  4. Een presentatie waarin de visie en bijbehorende thema's kort zijn samengevat.

Cultuurvisie gemeente Westerveld

Cultuurvisie gemeente Westerveld