Definitieve uitslag raadgevend referendum

Vrijdag 23 maart 2018 is de uitslag van het raadgevend referendum definitief vastgesteld. Het proces-verbaal is nu te downloaden.

Het proces-verbaal van het raadgevend referendum downloaden (PDF - 130 kB).

De uitslag is ongewijzigd ten opzichte van de voorlopige uitslag:

Aantal kiesgerechtigden in Westerveld: 15717
Aantal geldige stemmen voor: 4624
Aantal geldige stemmen tegen: 4299
Aantal blanco stemmen: 378
Aantal ongeldige stemmen: 72