Geslaagde ontmoeting ‘Westerveld Inclusief’

Maandagavond 19 maart 2018 werd bij Stad en Esch in Diever de ontmoeting ‘Westerveld inclusief’ gehouden. Tijdens deze bijeenkomst was er ruimte voor bewustwording, ontmoeting en netwerken. Wethouder Van Schelven opende de bijeenkomst: "Kansen voor iedereen om mee te doen in de samenleving, daar gaan we vanavond over nadenken. Daarnaast gaan we er ook praktisch mee aan de slag. Ik hoop dat het leidt tot nieuwe inzichten in hoe we dit samen kunnen bereiken."

De belangrijkste resultaten van het onderzoek in het kader van inclusie werden gepresenteerd. De gemeente Westerveld heeft ruim 60 inwoners gesproken over onderwerpen zoals bewustwording, zorg en ondersteuning en werken en vrije tijd. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat bewustwording een eerste belangrijke stap is naar een inclusieve samenleving. Aan die bewustwording werd meteen vorm gegeven door middel van de workshops. De aanwezigen bezochten de workshop ‘Up-power’ van Yta Strikwerda, leerden moeilijke taal makkelijk te maken, ervaarden wat het is om met een fysieke of mentale beperking te leven of kregen informatie over het in dienst nemen van mensen met een beperking. De workshops werden gegeven door LFB Wolvega (Landelijke Federatie Belangenbehartiging door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking), MEE Drenthe en de IGSD, Noord West groep en Mercator B.V.
Ook konden de aanwezigen stemmen op onderwerpen die zij het belangrijkste vinden met betrekking tot meetellen en meedoen. Deze onderwerpen zijn voortgekomen uit het eerder genoemde onderzoek. Met de top vijf gekozen onderwerpen zal de gemeente als eerste actief aan de slag gaan.

Ongehinderd App en website gelanceerd

Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland. Wethouder Van Schelven lanceerde op deze bijeenkomst, samen met Ongehinderd, de App en de website voor Westerveld. Hier kan iedereen precies zien welke locaties goed toegankelijk zijn en welke voorzieningen deze bieden. In 2018 zal het keuringsteam van Ongehinderd gemeentelijke en publieke gebouwen toetsen op toegankelijkheid. Ongehinderd en Gemeente Westerveld roepen lokale ondernemers op om ook werk te maken van toegankelijkheid.

Mee (blijven) doen in Westerveld

Inge Vuijk van stichting Revalideren is Leren bood op deze avond het evaluatieverslag van de succesvolle pilot ‘Mee (blijven) doen in Westerveld’ aan, aan de wethouders Smidt en Van Schelven. Begin 2017 heeft de gemeente, vanuit haar subsidieregeling maatschappelijke initiatieven, de stichting Revalideren is Leren budget toegekend om dit project op te kunnen starten. Het doel was om te komen met een passende aanpak waardoor inwoners van Westerveld met een beperking in bewegen meer mee gaan doen.

Lancering Ongehinderd
Lancering Ongehinderd

Het aanbieden van het evaluatieverslag 'Mee (blijven) doen in Westerveld'
Het aanbieden van het evaluatieverslag 'Mee (blijven) doen in Westerveld'