Ondersteuning Wmo, Jeugdwet en Participatiewet voortaan op één plek

De colleges van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld hebben het eindrapport ‘Toegang sociaal domein: Dichtbij, laagdrempelig en integraal’ vastgesteld.

Naar aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraden van Steenwijkerland en Westerveld om te komen tot één lokale integrale toegang tot ondersteuning in het sociaal domein, hebben de gemeenten in 2017 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ‘de sociale dienst’ meer onderdeel te laten zijn van die integrale toegang tot het sociaal domein.

Gemeentelijke toegang

Westerveld en Steenwijkerland hebben nu de ondersteuning vanuit de Participatiewet van het sociaal domein ondergebracht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD). De twee gemeenten zijn hier samen eigenaar van. Onder andere inwoners die werk zoeken en tijdelijk een uitkering nodig hebben worden hier geholpen. De ondersteuning tot voorzieningen vanuit de Wmo en de Jeugdwet hebben beide gemeenten lokaal binnen hun eigen gemeentelijke toegang georganiseerd.

Door de gemeenten is onderzocht welke onderdelen van de Participatiewet toegevoegd kunnen worden aan de gemeentelijke toegang om inwoners zo goed en volledig mogelijk te kunnen ondersteunen. Door ook de toegang tot ondersteuning vanuit de Participatiewet toe te voegen aan de gemeentelijke toegang kunnen inwoners voor alle ondersteuningsvragen vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet bij één loket of medewerker van de gemeente terecht.

Eindrapport

Het eindrapport van het onderzoek dat in 2017 heeft plaatsgevonden heet ‘Toegang sociaal domein: Dichtbij, laagdrempelig en integraal’. Heel kort gezegd is het advies om de meeste taken die nu door de IGSD worden uitgevoerd, toe te voegen aan de lokale toegang van beide gemeenten. De ‘sociale dienst’ wordt daarmee weer onderdeel van de gemeente.

Er staat twee jaar voor om deze opdracht gezamenlijk uit te werken en daadwerkelijk uit te voeren. Een eerste versie van een globaal uitvoeringsplan is er, maar het uitwerken van een volledig plan komt te liggen bij een nog in te richten projectorganisatie. Een grote klus die gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd wordt door de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld en de huidige IGSD.