Raadsvergaderingen maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vrijdag 23 maart 2018 wordt de uitslag in een openbare zitting (om 10.00 uur) definitief vastgesteld. Vervolgens worden er twee raadsvergaderingen gehouden.

De eerste is op dinsdag 27 maart 2018 om 20.00 uur in de raadzaal. De agenda van deze vergadering is:

  1. Opening en vaststelling vergadering
  2. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden
  3. Toespraak voorzitter afsluiting raadsperiode 2014 – 2018
  4. Sluiting

De tweede vergadering is op donderdag 29 maart 2018 om 16.00 uur in de raadszaal. De agenda van deze vergadering is:

  1. Opening
  2. Installatie nieuw benoemde raadsleden
  3. Toespraak voorzitter
  4. Sluiting

Let op: vanwege ‘Witte donderdag’ begint deze vergadering om 16.00 uur!

Toelichtingen

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger