Starthandeling werkzaamheden Oude Willem

De werkzaamheden in het LIFE+ project ‘LIFE Going up a level’ zijn vrijdag 16 maart 2018 officieel van start. Wethouder Geertsma was namens gemeente Westerveld aanwezig bij de start. Het LIFE+ project wort uitgevoerd in het gebied Oude Willem en delen van het Drents Friese Wold & Leggelderveld, in vijf deelgebieden. Gedeputeerden Jumelet (Drenthe) en Kramer (Fryslân) verrichtten samen met genodigden en kinderen van OBS de Singelier het startsein voor de natuurinrichting in dit gebied.

In het hart van het Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt Oude Willem, een groot (voormalig) landbouwgebied van 450 hectare. Om het gebied logischer en beter aan te laten sluiten op het Nationaal Park, wordt het gebied omgevormd naar een natuurlijk beeklandschap. Zo gaat het gebied weer dienen als brongebied van de Vledder Aa. Veel sloten en greppels verdwijnen waardoor de grondwaterstand stijgt en natuur de ruimte krijgt. Er komt ook een nieuw fietspad in het gebied. Met de herinrichting van dit gebied sluit Oude Willem goed aan op het park en kan de natuur in het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold optimaal verbeterd en beschermd worden.

Feestelijke start uitvoering werkzaamheden

De start van de werkzaamheden werd vrijdag 16 maart 2018 feestelijk gemarkeerd door betrokken partijen. Gedeputeerde Henk Jumelet (provincie Drenthe) en Johannes Kramer (Provincie Fryslân) staken de handen uit de mouwen door symbolisch de eerste schop in de grond te steken, waarna vertegenwoordigers van alle betrokken partijen hun voorbeeld volgden. Basisschoolkinderen van OBS de Singelier uit Diever waren 's ochtends op excursie in het gebied geweest en overhandigden de gevonden ‘schatten’ uit het gebied aan de twee gedeputeerden.

Werkzaamheden Life Going Up a level

De werkzaamheden in Oude Willem worden uitgevoerd in het LIFE+ project ‘Life Going up a level’. In opdracht van bestuurscommissie Oude Willem worden in totaal in vijf deelgebieden van het Nationaal Park Drents-Friese Wold werkzaamheden uitgevoerd: Oude Willem, Hoeve Boschoord, Doldersummerveld, Wapserveld/De Nul en het Leggelderveld. De totale projectkosten voor alle vijf gebieden zijn ruim acht miljoen euro waarvan drie miljoen wordt bijgedragen vanuit LIFE+ voor instandhouding van Natura 2000-gebieden, twee en een half miljoen vanuit het Ministerie voor Economische Zaken voor Icoonprojecten en twee miljoen vanuit de provincie Drenthe. De werkzaamheden worden uitgevoerd om de oorspronkelijke hoge grondwaterstand te herstellen. Zo ontstaat er een rijkere variatie in beekdalen, heide, stuifzand, vennen en natuurlijk bos. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2019 klaar.

Betrokken partijen

Naast de provincie Drenthe en Fryslân, dragen ook Wetterskip Fryslan, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Gemeente Westerveld, Gemeente Oostellingwerf, Stichting Maatschappij van Weldadigheid, Recreatieschap Drenthe, bureau Eelerwoude, Natuurmonumenten, Het Drents Landschap, Staatsbosbeheer bij aan de inrichting van Oude Willem.

Kijk voor meer informatie over het project op www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/life-n2000/

Start werkzaamheden LIFE Oude Willem Drents-Friese Wold

Wethouder Geertsma bij de start van de werkzaamheden Oude Willem