Visie op de openbare ruimte vastgesteld

De gemeenteraad van Westerveld heeft op dinsdag 6 maart 2018 de ‘Visie op de openbare ruimte’ vastgesteld. Deze visie is de leidraad voor de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Westerveld.

Bij het opstellen stond het betrekken van de gebruikers van de openbare ruimte centraal. Om dit mogelijk te maken is het project BrinQ opgestart. Hierbij heeft een groep van ruim 50 inwoners die elk een achterban vertegenwoordigden actief meegedacht over hun ideale openbare ruimte. Ook hebben ruim 900 inwoners hun mening gegeven over de openbare ruimte door het invullen van een enquête.

Uit het project BrinQ blijkt dat de inwoners vooral waarde hechten aan een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en toegankelijk is. Daarnaast hecht men veel waarde aan de bijzondere natuur en historie in de gemeente en vindt men het belangrijk dat in de openbare ruimte voldoende mogelijkheden zijn om actief bezig te zijn en elkaar te ontmoeten. Dit is verwoord in een beeldend visiedocument en een kort filmpje. Kijk voor het visiedocument op de projectwebsite www.brinqwesterveld.nl
Naar een eerder gepubliceerd nieuwsbericht over de enquête.

Hoe verder

De visie is de kapstok voor het beleid van alle disciplines in de openbare ruimte: water, groen, riolering, verkeer et cetera. Daarnaast gaat de gemeente aan de hand van de visie een plan maken waarin staat welk beheer op welke plek wordt uitgevoerd: dat hoeft niet overal hetzelfde te zijn maar juist met accenten op basis van deze visie.

De verdere uitvoering van de visie op de openbare ruimte wordt op dorpse schaal opgepakt met inwoners en belangenverenigingen in Westerveld.

Logo project BrinQ Westerveld