Voorlopige uitslag raadgevend referendum

Op 21 maart 2018 was het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De voorlopige uitslag:

Aantal kiesgerechtigden in Westerveld 15717
Aantal geldige stemmen voor   4624
Aantal geldige stemmen tegen   4299
Aantal blanco stemmen     378
Aantal ongeldige stemmen       72