Wethouder Geertsma reikt het certificaat ‘De bronzen kantine’ uit aan tennisvereniging Burmania

Tennisvereniging Burmania heeft zich de afgelopen maanden ingezet om het predicaat ‘De Gezonde Sportkantine’ te behalen (Wat inmiddels ‘Team:Fit’ heet). Burmania is hiermee de eerste officiële gezonde sportkantine in Westerveld! Wethouder Geertsma reikte hen op 28 maart het certificaat uit.

Het doel van ’De Gezonde Sportkantine’ is om bij sportkantines de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn en sportclubs te stimuleren gezonder eten en drinken aan te bieden, zonder hierbij al het ongezonde eten en drinken te laten verdwijnen. Ook zet het project in op de bewustwording dat een gezond aanbod van eten en drinken past bij de sportieve en maatschappelijke functie van de sportvereniging.

De Beweegcoaches en de kantinecommissie van Burmania hebben de handen ineen geslagen om de kantine gezonder te maken op het gebied van uitstraling en het assortiment. De tennisverenining heeft de principes van de Gezonde Sportkantine hiermee beleidsmatig geborgd. Tennisvereniging Burmania is de allereerste sportvereniging in Westerveld die het predicaat ‘De Bronzen Kantine’ heeft behaald! Hiermee voldoet de sportkantine aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum behandeld alle aanvragen. Het is voor sportverenigingen mogelijk om de bronzen kantine, de zilveren kantine of zelfs de gouden kantine te behalen.

Andere verenigingen in Westerveld zijn ook vrij zich aan te melden voor ‘De Gezonde Sportkantine’. Neem hiervoor contact op met Beweegcoaches van de gemeente Westerveld (beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl).

Wethouder Geertsma reikt het certificaat ‘De bronzen kantine’ uit aan tennisvereniging Burmania

Wethouder Geertsma reikt het certificaat ‘De bronzen kantine’ uit aan tennisvereniging Burmania