Zes subsidies toegekend maatschappelijke initiatieven

Voor het jaar 2018 zijn er negen subsidieaanvragen maatschappelijk initiatief ingediend. Zes van deze aanvragen zijn op dinsdag 6 maart door het college toegekend. Het gaat om de volgende initiatieven: Website geschiedenis Vledderveen, Kerstverlichting Geeuwenbrug, Maaltijdproject, Activiteiten 70 jaar Wederopbouw van Darp, Wandelgids Koloniën van Weldadigheid en Beweegtuin Diever.

De subsidieregeling

Gemeente Westerveld kent de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven. Dit is een subsidieregeling voor het ondersteunen van inwoners met maatschappelijke initiatieven en ideeën. Het doel van deze regeling is om inwoners  uit te dagen om met initiatieven en ideeën te komen en deze in samenwerking tot stand brengen.  Het college werkt daarom met beperkte kaders voor het beoordelen van initiatieven uit de samenleving.

Aanvraag indienen

Naar aanleiding van de evaluatie van de regeling eind vorig jaar riep Wethouder Van Schelven op om nieuwe ideeën in te dienen: “De gemeente wil met deze regeling serieus aangeven dat we openstaan voor initiatieven van buiten de ambtelijke organisatie en daar ook geldbedragen aan verbinden. We willen graag die onontdekte kennis en kracht aanboren, verras ons!”. Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden voor 1 april of voor 1 oktober 2018. Het college van burgemeesters en wethouders toetst vervolgens de aanvraag.  Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Westerveld.