Advies gemeente Westerveld aan minister Wiebes: stem niet in met gewijzigd winningsplan Diever

Gaswinbedrijf Vermillion heeft een gewijzigd winningsplan Diever (locatie Wapse) bij minister Wiebes ingediend. De gemeente adviseert de minister, samen met de provincie en het waterschap, bij deze besluiten. Het advies van de gemeente Westerveld aan de minister: “Wij adviseren u niet in te stemmen met dit winningsplan van Vermillion en het te laten bij het winningsplan uit 2014 en de daarbij behorende maximale productie. “

Wethouder de Jong: “We geven met dit advies een duidelijk signaal af: het college wenst geen toename van gaswinning in de gemeente Westerveld. Tijdens de bijeenkomst op maandag 25 februari werd duidelijk dat er zeer weinig draagvlak voor toename van gaswinning is onder onze inwoners. De ongerustheid over gaswinning neemt toe en het vertrouwen neemt af. Daarnaast is er geen schadeprotocol, geen dekkend en effectief meetnetwerk en andere randvoorwaarden zijn onduidelijk. Dit maakt dat we tot dit advies komen.”

Bijeenkomst

Om tot dit advies te komen organiseerde de gemeente Westerveld samen met de provincie Drenthe een bijeenkomst om op te halen wat er leeft onder de inwoners. Tijdens deze bijeenkomst konden de aanwezigen aangeven wat er volgens hun in het advies van de gemeente en de provincie moet staan.

Randvoorwaarden

Mocht de minister toch besluiten het gewijzigde winningsplan goed te keuren, dan adviseert de gemeente rekening te houden met de volgende zaken:
•    Zorg voor een landelijk schadeprotocol, waarbij de mijnbouwbedrijven niet langer het eerste aanspreekpunt zijn;
•    Besteed extra aandacht aan de invloed op natuurwaarden, speciaal als het gaat om Natura 2000 gebieden;
•    Randvoorwaarden moeten concreter;
•    Heb oog voor de toenemende zorgen over gaswinning bij omwonenden, door helder te communiceren.

Het advies aan de minister is op 5 maart 2019 verzonden.