Burgemeester Jager reikte eerste duurzaamheidscheque voor monumenten uit

Vrijdag 29 maart 2019 reikte burgemeester Jager de eerste duurzaamheidscheque voor monumenten uit. De cheque gaat naar Museum Valse Kunst in Vledder. Het is de uitvoering van een regeling die is ingesteld om monumenten met een woonhuisbestemming of met een niet- commerciële verblijfsfunctie een duurzaam zetje in de rug te geven.

Museum Valse Kunst heeft de werkzaamheden om te verduurzamen ambitieus en serieus opgepakt en heeft daarmee recht op de volledige subsidie van € 2.500.

Erfgoedrecycling

“In een tijd dat duurzaamheid een gevleugeld woord is, is monumentenzorg bij uitstek een voorbeeld hoe we met elkaar erfgoed kunnen hergebruiken. Het gebouw van Museum Valse Kunst is een mooi voorbeeld van erfgoedrecycling. Het gebouw heeft al dienst gedaan als gemeentehuis van de oude gemeente Vledder. Na de gemeentelijke herindeling huisvest het prachtige pand nu Museum Valse Kunst. Met dit zetje in de rug helpen we de panden die op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst staan om te verduurzamen.” Aldus burgemeester Jager.

Vrijwillige monumentenlijst

Gemeente Westerveld is de eerste gemeente in Nederland met een vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst. De gebouwen op deze lijst zeggen niet alleen iets over de leeftijd van de stenen, maar ook iets over het verhaal wat bij deze gebouwen hoort. Het gebouw van Museum Valse Kunst is één van deze bijzondere plekken.

Eigenaren krijgen bij aanwijzing tot vrijwillig gemeentelijk monument een zogenaamd ‘DuMo’ advies (Duurzaamheid Monumentenzorg advies). Hierin staat hoe met beperkte bouwkundige maatregelen, het energieverbruik kan worden aangepakt. De gemeente stelt vervolgens eenmalig geld beschikbaar om eigenaren tegemoet te komen als ze de uitkomsten van het DuMo advies willen uitvoeren. Eigenaren van een vrijwillig gemeentelijk monument met een woonhuis- of verblijfsfunctie zonder commercieel gebruik kunnen nog tot 1 mei 2019 een aanvraag indienen.

Start seizoen

Op 30 maart 2019 start Museum Valse Kunst het seizoen met een mooie expositie "Huwelijk in allerlei vormen en details". Naast mooie schilderijen prijken er aan de wanden ook een heleboel foto's van echtparen die in het voormalig gemeentehuis van Vledder in het huwelijk zijn getreden. Een bezoek zonder meer waard!

Uitreiking duurzaamheidscheque monumenten