Sportverenigingen werven vrijwilligers

Cursus ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ wederom een groot succes in Westerveld.

In Westerveld hebben voetbalvereniging Havelte en de Havelter Tennis Club deze cursus doorlopen. De twee sportverenigingen zijn begeleid om vrijwilligers voor hun vereniging te werven met een gestructureerde en positieve aanpak. Het resultaat van de cursus is succesvol: voetbalvereniging Havelte heeft 32 nieuwe vrijwilligers verwelkomd. De Havelter Tennis Club heeft maar liefst 77 oproepkrachten binnengehaald. Dit is de tweede keer dat de cursus ‘Meer Vrijwilligers in Korte Tijd’ is gehouden in Westerveld.

De cursus is een initiatief van de gemeente Westerveld in samenwerking met Sport Drenthe in het kader van ‘Westerveld In Actie’. Naast deze cursus is ook maatwerk mogelijk voor sportverenigingen. Meer informatie kan worden opgevraagd bij de beweegcoaches van gemeente Westerveld.

Foto cursus Meer vrijwilligers in korte tijd