Taalpunt Westerveld helpt laaggeletterdheid voorkomen en verminderen

De gemeente Westerveld helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Problemen die dit oplevert zijn bijvoorbeeld moeite met het lezen van formele brieven en bijsluiters.

In de Gemeente Westerveld heeft 11 tot 13% van de inwoners moeite met lezen en schrijven*). Dat betekent dat zij het minimale niveau op het gebied van taal hebben. Het lezen en invullen van formulieren, het (voor)lezen van een boek of het lezen van een bijsluiter levert problemen op. Wethouder Henk Doeven: “We willen laaggeletterdheid voorkomen en verminderen. Geletterd zijn voorkomt problemen en zorgt ervoor dat mensen zich zelfverzekerder voelen.”
Voor deze mensen is in de bibliotheek in Diever het Taalpunt. Mensen die vragen hebben over taal kunnen hier terecht. Het Taalpunt organiseert bijvoorbeeld regelmatig trainingen voor digitale vaardigheden en koppelt deelnemers met vrijwilligers voor hulp met het leren van de Nederlandse taal.

Laaggeletterdheid herkennen

Het bereiken van de doelgroep is soms lastig, onder meer omdat mensen het lastig vinden erover te praten. Henk Doeven: “We hopen dat familie, buren en vrienden de signalen beter gaan herkennen, zodat zij mensen kunnen helpen. Mensen verbergen vaak dat ze laaggeletterd zijn.” Laaggeletterde personen zijn goed in het verbergen van hun problemen, zoals altijd hun bril vergeten hebben of het formulier mee naar huis nemen om het daar in te vullen.

Contact met het taalpunt

Job van Haaften beheert het Taalpunt en is elke donderdag tussen 14:00 en 16:00 en tussen 18:00 en 20:00 aanwezig in de bibliotheek aan de Dingspil 10 in Diever. Iedereen die hulp wil bij het beheersen van de Nederlandse taal kan hier terecht, van mensen die van origine Nederlands spreken tot statushouders die het inburgeringstraject hebben afgerond. U kunt ook mailen naar info@taalpuntwesterveld.nl. Wilt u vrijwilliger worden? Ook dat kan. Neem ook in dat geval contact op met Job van Haaften.


*) https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/laaggeletterdheid-in-nederland/