Maart 2020

  • Stichting Ondernemersfonds Westerveld wordt voortgezet

    Op woensdagavond 4 maart 2020 ondertekenden wethouder De Haas namens het college en de heer R. Visser, voorzitter Stichting Ondernemersfonds Westerveld, de overeenkomst met betrekking tot voortzetting van het ondernemersfonds. Vanuit het ondernemersfonds worden projecten met gezamenlijk ondernemersgeld betaald, ter verbetering van het ondernemersklimaat of voor initiatieven met een lokale maatschappelijke impact.

  • Westerveld en waterschap slaan handen ineen tegen wateroverlast en droogte

    Op maandagmiddag 2 maart overhandigde Naut de Vroome, jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta en inwoner van Havelte, een financiële bijdrage van 120.000 euro aan de gemeente Westerveld. Dit deed hij samen met bestuurslid Hans Wijnen. De gemeente gaat twee gebieden in Havelte klimaatrobuust inrichten om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. De vele regen van de afgelopen weken laat zien dat gemeenten en waterschappen nog voldoende ‘klimaatwerk’ hebben te doen in stedelijk gebied.