Stichting Ondernemersfonds Westerveld wordt voortgezet

Op woensdagavond 4 maart 2020 ondertekenden wethouder De Haas namens het college en de heer R. Visser, voorzitter Stichting Ondernemersfonds Westerveld, de overeenkomst met betrekking tot voortzetting van het ondernemersfonds. Vanuit het ondernemersfonds worden projecten met gezamenlijk ondernemersgeld betaald, ter verbetering van het ondernemersklimaat of voor initiatieven met een lokale maatschappelijke impact.

Het gemeentebrede ondernemersfonds bestaat sinds 1 januari 2017. Na een succesvolle experimenteerperiode van drie jaar is het ondernemersfonds geëvalueerd en heeft de gemeenteraad besloten tot voortzetting. Het ondernemersfonds richt zich de komende vijf jaar op het door ontwikkelen van de activiteiten en de organisatiestructuur.

De afgelopen jaren heeft het ondernemersfonds al laten zien dat het een meerwaarde heeft voor de gemeente Westerveld. Vele mooie initiatieven als AED buitenkasten, Haringparty Westerveld, Verbindingsroutes MTB, informatie- en netwerkavonden, aanleg van spoel- en wasplaats,  de ondernemersfair en verfraaiing van dorpskernen werden met ondersteuning van het fonds mogelijk gemaakt.

Wethouder De Haas licht toe: “Deze nieuwe overeenkomst is de bevestiging van verenigde kracht in Westerveld. De bevestiging dat ondernemers kansen zien om samen met initiatiefnemers het ondernemersklimaat te faciliteren. Daarbij kijken ze ook breed naar  initiatieven met een maatschappelijk effect in de samenleving. Vanuit deze samenwerking leren ondernemers uit verschillende dorpen elkaar goed kennen. Wij zijn er trots op dat er zoveel nieuwe initiatieven en verbindingen zijn ontstaan in onze gemeente."

Ondertekening Stichting Ondernemersfonds Westerveld
Ondertekening overeenkomst Stichting Ondernemersfonds Westerveld