Westerveld en waterschap slaan handen ineen tegen wateroverlast en droogte

Op maandagmiddag 2 maart overhandigde Naut de Vroome, jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta en inwoner van Havelte, een financiële bijdrage van 120.000 euro aan de gemeente Westerveld. Dit deed hij samen met bestuurslid Hans Wijnen. De gemeente gaat twee gebieden in Havelte klimaatrobuust inrichten om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. De vele regen van de afgelopen weken laat zien dat gemeenten en waterschappen nog voldoende ‘klimaatwerk’ hebben te doen in stedelijk gebied.

Gemeente Westerveld heeft de ambitie om bij iedere herinrichting van de openbare ruimte deze gelijktijdig klimaatproof in te richten. Op die manier zijn de nieuw ingerichte gebieden tegelijkertijd beter voorbereid op extreme weersomstandigheden, zoals hevige plensbuien en periodes van droogte. De afgelopen twee jaar zijn vanuit het Ruimtelijk Actieplan Havelte de fases Brink, Piet Soerplein , omgeving Beukenlaan/Hofweg/Molenkampweg en Korte Molenstraat uitgevoerd. Hierbij werd 1,95 hectare regenwater afgekoppeld van het riool en is 2.300 kuub extra waterberging gecreëerd. Dit is 2.300.000 liter. Door regenwater af te koppelen van het riool wordt het rioolstelsel ontlast en hoeft het waterschap minder (schoon) regenwater te verwerken op de rioolwaterzuivering Dieverbrug.

Omgeving aanpassen aan weersextremen 

Het veranderende klimaat heeft een sterke invloed op de wijze waarop waterschappen en gemeenten hun taken uitvoeren. Door hevigere buien kan het rioolstelsel het water niet altijd verwerken. Dat leidt tot meer risico op overstorten, waardoor ongezuiverd rioolwater in sloten, kanalen of vijvers terechtkomt. Daarnaast zijn er langere perioden van droogte. Om daarop voor te bereiden moet water zoveel mogelijk ter plekke worden vastgehouden, bijvoorbeeld in een waterberging of in de grond. Elke  klimaatadaptieve maatregel die nu wordt genomen, heeft een positief effect op de uitvoering van taken  in de toekomst. Waterschap Drents Overijsselse Delta steunt daarom dit soort plannen, zoals die van de gemeente Westerveld.

Foto bezoek Havelte

V.l.n.r. Wethouder Doeven, Naut de Vroome (jeugdbestuurder Waterschap) en Hans Wijnen (bestuurdsid WDODelta)