Maart 2022

 • Officiële aftrap Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe

  Op vrijdag 1 april 2022 vond in het gemeentehuis van Westerveld de officiële aftrap van het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe plaats. In dit driejarige traject wordt in de gemeente Westerveld ervaring opgedaan in de praktijk, met experimenten en onderzoeken in proefvelden op het land. Doel is om te komen tot een meer duurzame en vitale lelieteelt, in de eerste plaats in de gemeente Westerveld, maar die ook kan leiden tot duurzame teelten met minimale milieu impact op landelijke schaal.

 • Samenwerken in marketing van de Koloniën van Weldadigheid: toekomstperspectief en merkgids

  De zeven Koloniën van Weldadigheid verstevigen hun internationale samenwerking op het gebied van marketing met een gezamenlijk toekomstperspectief en bijbehorende merkgids. Het perspectief is geschreven voor betrokken ondernemers, bewoners, gemeenten, verenigingen, landschapsorganisaties en provincies. Het geeft antwoord op de volgende vragen: Hoe verwonderen we bezoekers met dit bijzondere erfgoed dat meer dan 200 jaar geleden ontstond? Hoe houden we het verhaal levend, zichtbaar en ontwikkelen we het door? Hoe werken we daarbij op een efficiënte manier samen? Kortom, het biedt handvaten voor een meer gestructureerde marketingaanpak in de Koloniën van Weldadigheid.

 • Grootschalig onderzoek onder agrariërs in De Wolden en Westerveld

  De landbouw in Nederland en in Zuidwest-Drenthe staat voor een grote opgave. De energietransitie, stikstofproblematiek, klimaatopgave en aandacht voor biodiversiteit en landschap hebben gevolgen voor de toekomst van agrarische bedrijven. Daarom hebben de gemeenten Westerveld en De Wolden in het najaar van 2021 een onderzoek uitgevoerd onder de agrarische ondernemers. Het doel van dit onderzoek was te horen wat agrarisch ondernemers bezighoudt, wat zij nodig hebben voor een gezonde toekomst en welke rol zij daarin zien voor de gemeenten.

 • Extra energietoeslag voor lagere inkomens

  Het Rijk maakte in december 2021 bekend dat huishoudens met een laag inkomen een extra tegemoetkoming krijgen voor de stijgende energieprijs. Wat de hoogte van deze tegemoetkoming wordt en wie er in aanmerking komen, is nog niet bekend. Voordat al deze besluiten zijn genomen, keert gemeente Westerveld alvast een deel van de toeslag uit.

 • Onderzoek naar bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning in Westerveld

  De gemeente Westerveld vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen en iedereen zich kan ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. Daarom geven zowel de gemeente als verschillende organisaties hulp om mee te kunnen doen in de samenleving aan inwoners die dat nodig hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’, hulp die voor iedereen in de gemeente bedoeld is.

 • Drenthe werkt aan schonere mobiliteit

  Hoe zorgen we dat de CO₂-uitstoot van onze mobiliteit vergaand vermindert en we slim, schoon en veilig reizen? Deze vraagstukken uit het Klimaatakkoord heeft de provincie Drenthe samen met de Drentse gemeenten uitgewerkt in het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) Drenthe.

 • Vier gemeenten en ROC Friese Poort tekenen samenwerkingsovereenkomst voor de Z- en B1-route van de nieuwe wet Inburgering

  Kennis van Nederlandse taal is belangrijk om deel te kunnen nemen in de maatschappij. Gemeente Westerveld heeft met gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen een samenwerking opgezet om de inburgering van statushouders te versnellen.

 • Drenthe druk bezig met organiseren opvangplekken vluchtelingen uit Oekraïne

  De Drentse gemeenten zijn hard op weg om te voldoen aan het verzoek van het Rijk om op korte termijn 1.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne klaar te hebben.

 • Evaluatie overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Op 24 februari 2020 heeft wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen getekend. Hiermee werd een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen. Op 21 februari 2022 heeft de tweede evaluatie van deze overeenkomst plaatsgevonden.

 • Verduurzamen wagenpark gemeente Westerveld

  De gemeente Westerveld gaat vijf bedrijfsauto’s vervangen door drie nieuwe elektrische personenauto’s. Eén van de drie nieuw aan te schaffen auto’s wordt ingezet als deelauto voor inwoners van Westerveld.

 • Hoe kunt u de Oekraïners helpen?

  Via de media krijgen wij dagelijks het heftige nieuws binnen over de oorlog in Oekraïne; de eerste groep Oekraïners heeft zich inmiddels aangemeld in Ter Apel. Daarnaast krijgen wij geweldige berichten over inwoners die zelf een plek aanbieden aan de mensen die Oekraïne ontvluchten.

 • Prokkelen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

  In gemeente Westerveld gaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 maar liefst drie prokkelduo’s aan de slag. Deze week ontvingen de prokkelduo’s hun aanstellingsbrief en werd er kennisgemaakt. Een prokkelduo bestaat uit een persoon mét en iemand zonder beperking. Want mensen met een beperking zijn meer dan hun beperking, ook zij zijn van grote betekenis in de samenleving.