Drenthe werkt aan schonere mobiliteit

Hoe zorgen we dat de CO₂-uitstoot van onze mobiliteit vergaand vermindert en we slim, schoon en veilig reizen? Deze vraagstukken uit het Klimaatakkoord heeft de provincie Drenthe samen met de Drentse gemeenten uitgewerkt in het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) Drenthe.

Belangrijke speerpunten uit dit plan zijn verminderen, veranderen en verbeteren. Er is aandacht voor het verminderen van vervuilende kilometers, veranderen van het gedrag van de weggebruiker, verbeteren van infrastructuur en voorzieningen die nodig zijn om anders reizen mogelijk te maken.

Het RMP is een plan van de regionale overheden; één provincie en twaalf gemeenten gezamenlijk. Er is gekeken naar Drentse kansen die te verzilveren zijn in het landelijke en stedelijke gebied. In Drenthe zijn de afstanden tot voorzieningen groot en is relatief veel autogebruik. Hierdoor liggen er kansen in het slimmer omgaan met reizen en autogebruik en het stimuleren van fietsen. Waar mogelijk kijken de partijen gezamenlijk naar het stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag, het vervangen van vervuilende auto’s door elektrische auto’s en voertuigen aangedreven door waterstof. Ook is er aandacht voor openbare laadpunten en deelmobiliteit. Het plan is op hoofdlijnen geschreven en bevat een routekaart met acht oplossingsrichtingen. In het vervolgstadium medio 2022 wordt de aanpak breder ingestoken en zoeken de overheden naar samenwerking met bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.

Afspraken uit Klimaatakkoord

De aanleiding om samen de schouders eronder te zetten is het Klimaatakkoord uit 2019. Hierin geeft Nederland invulling aan het verminderen van de CO₂-uitstoot in de lucht: in 2030 stoten we in Nederland 49% minder broeikasgassen uit dan in 1990. Om deze doelstelling te realiseren, bevat het Klimaatakkoord een uitgebreid pakket van afspraken en maatregelen. Elke sector heeft een CO₂-uitstootreductie gekregen. Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat er een RMP per regio worden opgesteld. De invloed van verkeer op de totale uitstoot in Drenthe is 30% van het geheel. Reden genoeg voor de Drentse overheden om samen aan de slag te gaan.