Onderzoek naar bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning in Westerveld

De gemeente Westerveld vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen en iedereen zich kan ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. Daarom geven zowel de gemeente als verschillende organisaties hulp om mee te kunnen doen in de samenleving aan inwoners die dat nodig hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’, hulp die voor iedereen in de gemeente bedoeld is.

Gemeente Westerveld gaat onderzoeken hoe bekend die onafhankelijke cliëntondersteuning nu is bij inwoners, voor welke vragen inwoners gebruik willen maken van deze hulp én hoe inwoners informatie hierover zouden willen krijgen.

Om antwoord te krijgen op deze vragen is er per brief een vragenlijst gestuurd aan een selectie inwoners van Westerveld boven de 18 jaar. Deze selectie is willekeurig gekozen door de computer. Het extern bureau Kwiz verwerkt deze enquêtes anoniem voor de gemeente. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk mensen deze vragenlijst willen invullen, zodat we de ondersteuning verder kunnen gaan verbeteren. Mocht u de vragenlijst hebben ontvangen, willen we u vragen deze in te vullen.

Heeft u de vragenlijst niet ontvangen en bent u wel inwoner van Westerveld en wilt u ook uw mening laten horen, dan kunt u ook meedoen via kwiz.survalyzer.eu/OCOWesterveld

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)?

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is een gratis gemeentelijke voorziening die bedoeld is voor iedereen die vragen heeft over onderwerpen zoals zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, meedoen, wonen, onderwijs en werk en inkomen. De cliëntondersteuners helpen inwoners om zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. De volgende organisaties bieden in Westerveld gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan:

  • MEE Drenthe
  • Welzijn Mensenwerk
  • Rehab Academy
  • Raad & Daad Werkelijk Westerveld