Samenwerken in marketing van de Koloniën van Weldadigheid: toekomstperspectief en merkgids

De zeven Koloniën van Weldadigheid verstevigen hun internationale samenwerking op het gebied van marketing met een gezamenlijk toekomstperspectief en bijbehorende merkgids. Het perspectief is geschreven voor betrokken ondernemers, bewoners, gemeenten, verenigingen, landschapsorganisaties en provincies. Het geeft antwoord op de volgende vragen: Hoe verwonderen we bezoekers met dit bijzondere erfgoed dat meer dan 200 jaar geleden ontstond? Hoe houden we het verhaal levend, zichtbaar en ontwikkelen we het door? Hoe werken we daarbij op een efficiënte manier samen? Kortom, het biedt handvaten voor een meer gestructureerde marketingaanpak in de Koloniën van Weldadigheid.

In juli 2021 kregen vier van de zeven Koloniën de Werelderfgoedstatus en in 2020 ontvingen de bezoekerscentra in de Koloniën van Weldadigheid al het Europees Erfgoedlabel. Voldoende aanleiding om de samenwerking op het gebied van marketing te verstevigen. Het perspectief is tot stand gekomen na het doen van een bewonersonderzoek en een imago- en bekendheidsonderzoek. Daarnaast zijn er lokale partijen betrokken in het (cocreatie)proces.

Het Toekomstperspectief en de merkgids zijn te downloaden op de website www.kolonienvanweldadigheid.eu.

Ambitie en strategie samengevat

De zeven Koloniën van Weldadigheid willen een trotse florerende bestemming zijn en blijven, met balans tussen bezoekers, bewoners, bedrijven en de plek. Leefbaarheid is belangrijk: lokale gemeenschappen moeten er (duurzaam) beter van worden. Het unieke historische verhaal van de Koloniën vormt de basis voor het aanbod in de gebieden. Doel zijn betekenisvolle en hedendaagse belevingen met een hoge sociaal-maatschappelijke impact, geen platte, snelle site-seeing. De zeven Kolonien gaan hier gezamenlijk aan werken en daar horen de volgende strategische keuzes bij:

  • Het positioneren van de Koloniën als geheel én het unieke karakter van iedere Kolonie duiden;
  • Een focus op cultuurtoeristen op de Nederlandse en Vlaamse markt, gebruik makend van het Werelderfgoedlabel;
  • Het positioneren van geschikte locaties als startlocatie voor een bezoek en inzetten op spreiding in ruimte en tijd en verblijfsverlenging;
  • Samenwerken in een kleine en wendbare organisatie.

Het toekomstperspectief is gemaakt op grond van de bestuurlijke afspraak in de stuurgroep Koloniën van Weldadigheid. De provincies Drenthe, en Overijssel en Antwerpen hebben daarbij als opdrachtgever gefunctioneerd met een bijdrage van Merk Fryslân.