Vier gemeenten en ROC Friese Poort tekenen samenwerkingsovereenkomst voor de Z- en B1-route van de nieuwe wet Inburgering

Kennis van Nederlandse taal is belangrijk om deel te kunnen nemen in de maatschappij. Gemeente Westerveld heeft met gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen een samenwerking opgezet om de inburgering van statushouders te versnellen.

Op woensdag 9 maart jl. hebben de gemeenten en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen een handtekening gezet onder deze samenwerking. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen gaat, vanuit deze samenwerking, de taallessen voor de statushouders uit deze gemeenten verzorgen op de vestigingen Emmeloord of Urk van ROC Friese Poort of op locatie bij de gemeenten. 

Onderdeel van de samenleving

Sinds 1 januari 2022 geldt de nieuwe wet inburgering. Waar voorheen inburgeraars zelf moesten uitzoeken hoe en waar ze de inburgering gingen doorlopen, ligt de regie nu bij de gemeenten. Samen met statushouders zetten deelgemeenten een traject uit en zijn ze  verantwoordelijk voor het financieel ontzorgen van een statushouder die gaat inburgeren. De statushouder kan zich op deze manier volledig richten op zijn/haar persoonlijke inburgeringsplan en alle praktische zaken die geregeld moeten worden. Hierdoor is het voor een inburgeraar makkelijker om onderdeel te worden van onze samenleving.

Inburgeringslessen

Nederlands leren hoort bij inburgeren. Tijdens de inburgeringslessen van het volwassenenonderwijs van ROC Friese Poort leert de inburgeraar alles over de Nederlandse taal, ons land en hoe Nederlanders wonen en werken. Het is een goede voorbereiding op het inburgeringsexamen. In de samenwerking met de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Westerveld en Steenwijkerland worden de trajecten B1 en Z-route aangeboden. Deze trajecten zijn gericht op volwassen inburgeraars.

Tekenmoment samenwerkingsovereenkomst inburgering 2
Tekenmoment samenwerkingsovereenkomst (Foto's: ROC Friese Poort)