Maart 2023

 • College Westerveld komt met versnelling visie grootschalige zonne- en windenergie

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld stelt de gemeenteraad voor om kaders vast te stellen om nog dit jaar aanvragen voor initiatieven voor grootschalige zonne- en windenergie te toetsen en te beoordelen. Voor 2030 moet de gemeente Westerveld namelijk een vermogen van 28.000 MWh elektriciteit opwekken met grootschalige zonne- en/of windenergie op land/water. De benodigde vergunningen hiervoor moeten in 2025 zijn verleend.

 • Fitheidstest in Diever groot succes

  Zaterdag 25 maart 2023 hebben 230 zestigplussers meegedaan aan een gratis fitheidstest in dorpshuis Hart van Diever. Deze test is onderdeel van het project Sociaal Vitaal Diever e.o., dit is een beweeg- en gezondheidsproject voor inwoners van zestig jaar en ouder uit Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Wapse, Wittelte, Zorgvlied, Wateren en Oude Willem die willen werken aan hun fitheid, gezondheid en sociaal welbevinden.

 • Drenthe op de helft van behalen ambitie zon- en windenergie

  In Drenthe wordt op dit moment hard gewerkt aan het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens. Na twee jaar zit Drenthe al op de helft van haar ambitie. Deze ambitie is in 2021 door gemeenten, de waterschappen, provincie Drenthe, maatschappelijke organisaties en de netbeheerders vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe.

 • NK Tegelwippen in Westerveld: meer groen in de tuin

  Gemeente Westerveld lanceert deze week het NK Tegelwippen in onze regio samen met gemeenten Meppel, de Wolden, Hoogeveen, Midden- Drenthe en Steenwijkerland. Het doel van het NK Tegelwippen is dat inwoners tegels uit hun tuinen verwijderen en dat deze worden vervangen door groen. Dit helpt bij het opvangen van bijvoorbeeld hevige hoosbuien.

 • Hond aan de lijn, rust voor kraamkamer natuur!

  De lente is begonnen! Het is duidelijk zichtbaar in de natuur: knoppen aan bomen, struiken schieten de lucht in en vogels maken zich duidelijk hoorbaar op voor een nieuw broedseizoen. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli. De komende maanden is de natuur extra kwetsbaar, ook in het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold.

 • Tijdelijke noodopvang asielzoekers in Diever en Vledder

  Voormalig hotel Berk en Heuvel in Diever en hotel Brinkzicht in Vledder vangen per 17 april tijdelijk asielzoekers op. Het COA opent op beide locaties een noodopvang. In Vledder worden asielzoekers opgevangen, zoals dit ook al van 25 januari tot 13 maart jl. gebeurde. In Diever wordt de locatie door COA ingericht voor de opvang van maximaal 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv).

 • Woning verduurzamen met behulp van Duurzaamheidsbon

  Hulp bij het versnellen van het verduurzamen van uw woning, dat kan met de Duurzaamheidsbon die de gemeente Westerveld beschikbaar stelt voor huiseigenaren.

 • Geslaagde kennismakingsbijeenkomst nieuwe inwoners Westerveld

  Donderdag 16 maart 2023 was de eerste kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners van Westerveld. Inwoners die zich nieuw vestigden in Westerveld konden zich aanmelden voor een bijeenkomst met het college om kennis te maken.

 • Verdiepend onderzoek bruggen ’n Achterenkamp en Osseweidenweg

  Deze week heeft het college van B&W van de gemeente Westerveld het besluit genomen de bruggen aan de Osseweidenweg (Havelte) en ’n Achterenkamp (Lheebroek) nader te laten onderzoeken. De bruggen zijn bij een eerder onderzoek op basis van de NEN8700/8701 afgekeurd.

 • Prokkelduo’s actief op vier inclusieve stembureaus Westerveld

  In gemeente Westerveld zijn tijdens de verkiezingen van 2023 vier prokkelduo’s actief geweest. Dit naar aanleiding van de succesvolle ervaringen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen jaar. Want mensen met een beperking zijn meer dan hun beperking, ook zij zijn van grote betekenis voor onze samenleving.

 • Verlenen van subsidie aan Scala risicovol

  De colleges van Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland hebben gezamenlijk besloten om vanaf 1 april 2023 geen subsidie meer te verlenen aan het noodlijdende kunstencentrum Scala. De genoemde gemeenten vinden dat om meerdere redenen onverantwoord. De colleges willen investeren in een nieuw cultuuraanbod. Hier loopt op dit moment een onderzoek naar.

 • Snoei- en kapwerkzaamheden

  In september en oktober van 2022 is door de gemeente in het gebied Wilhelminaoord, Nijensleek, Fredriksoord, Vledder, Vledderveen en Doldersum een boomveiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd. Uit deze controle kwam naar voren dat er vanuit veiligheidsoogpunt 109 bomen gekapt moeten worden. Daarnaast bleken 200 bomen nog maar een levensverwachting te hebben van 1 tot 3 jaar. Daarom is besloten ook deze bomen te kappen.

 • Noodfonds Energie breidt inkomensgrens en aanvraagtermijn uit

  Het onlangs aangekondigde Tijdelijke Noodfonds Energie, dat wil voorkomen dat huishoudens tot een bepaald inkomen door een hoge energierekening in de financiële problemen komen, heeft een aantal belangrijke wijzigingen bekend gemaakt. Zo is de inkomensgrens voor samenwonenden verhoogd, wordt de aanvraagtermijn met een maand verlengd en kan er vanaf 6 maart ook gebruik worden gemaakt van een desktopvariant van de applicatie.

 • Laatste fase wandelnetwerk Westerveld gestart

  Afgelopen donderdag startte wethouder Jacob Boonstra officieel de aanleg van de laatste fase van het wandelnetwerk Westerveld. Hiermee is de gemeente een stap dichterbij een volledig wandelknooppuntensysteem.

 • Regionale samenwerking start met subsidie voor klimaatbestendige tuinen

  Vanaf 1 maart wordt de bestaande samenwerking op het gebied van water en klimaat tussen de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta uitgebreid met een subsidieregeling voor tuinen. Doel is bewustwording en inwoners te stimuleren aanpassingen te doen in tuinen en/of leefomgeving om beter voorbereid te zijn op weersextremen.