Noodfonds (energie)lasten non-profitorganisaties in gemeente Westerveld

Het college van B&W heeft ingestemd met het Noodfonds (energie)lasten voor non-profit organisaties in gemeente Westerveld. Het noodfonds is een vergoeding voor energielasten en/of overige gestegen exploitatiekosten van non-profitorganisaties in gemeente Westerveld.

De kosten voor elektriciteit- en gasverbruik zijn onverwacht sterk gestegen waardoor non-profitorganisaties door de hoge energierekening in financiële problemen (kunnen) komen. Ook de inflatie kan zorgen voor hoge andere overige exploitatiekosten. Met dit noodfonds stelt gemeente Westerveld geld beschikbaar om deze organisaties financieel bij te staan. 

Een non-profitorganisatie komt in aanmerking voor de subsidie wanneer deze is gevestigd in de gemeente Westerveld, eigenaar is van het pand of huurt een pand of een gedeelte daarvan van waaruit zij haar activiteiten onderneemt, een direct of indirect energiecontract heeft én de organisatie verkeert in een noodlijdende situatie of dreigt daar in te komen. 

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan tot en met 12 mei 2023 worden aangevraagd via de webpagina Noodfonds (energie)lasten non-profitorganisaties. Er is een subsidieplafond van € 400.000, na 12 mei 2023 worden daarom alle aanvragen tegelijk beoordeeld. Bij het overschrijden van het subsidieplafond wordt de subsidie naar rato verdeeld onder de aanvragers. Aanspraak maken op het noodfonds kan voor gestegen energielasten, een combinatie van gestegen energielasten en overige exploitatielasten of gestegen overige exploitatielasten.