Prokkelduo’s actief op vier inclusieve stembureaus Westerveld

In gemeente Westerveld zijn tijdens de verkiezingen van 2023 vier prokkelduo’s actief geweest. Dit naar aanleiding van de succesvolle ervaringen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen jaar. Want mensen met een beperking zijn meer dan hun beperking, ook zij zijn van grote betekenis voor onze samenleving.

Het prokkelen tijdens de verkiezingen is in 2022 geïnitieerd door raadslid Geke Kiers (DSW): “Samen prokkelen is voor beide deelnemers leuk. Het laat zien hoe gewoon het is om samen op te trekken en rekening met elkaar te houden”. Het initiatief is samen opgepakt met het sociaal domein van de gemeente Westerveld en Reestmond, de gemeentelijke sociale werkvoorzieningen. Burgemeester Jager is blij met het initiatief: “Iedereen telt mee en moet mee kunnen doen. Dit is daar een goed voorbeeld van!” 

Vier inclusieve stembureaus  

De inclusieve stembureaus waren dit jaar in Wapserveen, Diever en op twee locaties in Havelte. De prokkelvrijwilligers vanuit Reestmond zijn gekoppeld aan het stembureauhoofd van hun locaties, samen vormen zij het prokkelduo. Voorafgaand ontvingen de deelnemers een symbolische aanstellingsbrief vanuit de gemeente Westerveld. Gezamenlijk bekeken de prokkelduo’s welke taken gedaan werden op het stembureau, bijvoorbeeld het welkom heten van kiezers of het ondersteunen bij de controle van stembiljetten. Naast het prokkelen tijdens de verkiezingen wordt er ook in juni aandacht besteed aan de prokkelweek en prokkelstage dag. 

Stichting Prokkel

Prokkelen is een landelijke initiatief van de stichting Prokkel. Deze stichting zet zich in voor: ‘prikkelende ontmoetingen tussen mensen mét en zonder (licht) verstandelijke beperking’. In heel Nederland zijn tijdens de verkiezingen van 15 maart 2023 binnen 200 gemeenten prokkelduo’s actief geweest. Hiervan is Westerveld er één en zetten wij zo een stap naar een inclusievere samenleving. 

Prokkelduo’s actief op vier inclusieve stembureaus Westerveld
Prokkelduo’s actief op inclusief stembureau Westerveld (Foto: Geke Kiers)