Regionale samenwerking start met subsidie voor klimaatbestendige tuinen

Vanaf 1 maart wordt de bestaande samenwerking op het gebied van water en klimaat tussen de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta uitgebreid met een subsidieregeling voor tuinen. Doel is bewustwording en inwoners te stimuleren aanpassingen te doen in tuinen en/of leefomgeving om beter voorbereid te zijn op weersextremen.

Met deze subsidie willen de gemeenten, de provincies en het waterschap inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren hun tuin groener te maken en regenwater een plek te geven. 

Aan de slag met aanpassingen aan droogte, hitte en wateroverlast 

We hebben steeds vaker te maken met periodes van hitte en droogte en wateroverlast. De gemeenten, provincies en het waterschap werken er actief aan om de openbare ruimte, zoals parken en straten, aan te passen aan het veranderende weer. Zij hebben daarbij de inzet van inwoners, bedrijven en organisaties hard nodig. Maar liefst 50 tot 70% van de regio is privéterrein. Om inwoners te stimuleren en te helpen komt de regio daarom met deze nieuwe subsidieregeling. Door ook tuinen, schoolpleinen, en dergelijke aan te passen kunnen hitte, droogte en wateroverlast verminderd worden.

Voordelen van een duurzame leefomgeving

Met de subsidieregeling willen de gemeenten, de provincies en het waterschap inwoners en (kleine) bedrijven financieel ondersteunen. Inwoners en (kleine) bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor verschillende maatregelen, zoals het opvangen van regenwater, het vervangen van tegels door planten of het aanleggen van een groen dak. Zo kunnen ook zij genieten van de voordelen van een duurzame leefomgeving. Een groene leefomgeving biedt meer koelte in de zomer en regenwater kan makkelijk wegzakken in de aarde of opgevangen worden voor gebruik.

Aanvragen vanaf 1 maart 

De subsidieregeling is vanaf 1 maart 2023 aan te vragen. Meer informatie over de subsidie, eventueel vragen stellen en de subsidie aanvragen kunt u op Gemeente Westerveld – Subsidie aanvragen

Foto klimaatbestendige tuin
Foto: mensen in een klimaatbestendige tuin (bron: Platform Duurzaam Nederland)