Ruimere vermogensgrens voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad van Westerveld heeft dinsdag 28 maart 2023 ingestemd om de vermogensgrens ruimer te maken voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Hierdoor kunnen financieel kwetsbare inwoners meer vermogen houden én toch in aanmerking komen voor de kwijtschelding.

Door alle gestegen kosten is het wenselijk dat inwoners met een inkomen op of rond bijstandsniveau of AOW met klein pensioen verder beschermd worden. Met de verruiming kunnen deze inwoners bijvoorbeeld iets meer spaargeld hebben, zonder dat het een probleem oplevert bij de beoordeling van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Wethouder Jacob Boonstra is blij met dit besluit: "Juist in deze tijd moeten we er voor elkaar willen zijn en dan denk ik in het bijzonder aan de mensen die wel wat financiële support kunnen gebruiken."

Nieuwe vermogensnorm

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verruimt gemeente Westerveld de vermogensnorm waarmee het recht op kwijtschelding wordt vastgesteld. Sinds eind 2022 hebben gemeenten deze wettelijke mogelijkheid om daarmee inwoners verder tegemoet te komen. Het bedrag waarmee het vrijgesteld vermogen wordt verhoogd is afhankelijk van het huishouden. De gemeente Westerveld heeft besloten om de vermogensgrens maximaal te verruimen met de volgende bedragen: alleenstaande € 1.500, alleenstaande ouder € 1.800 en gehuwden € 2.000. Dit bedrag komt bovenop de reguliere vermogensnorm die afhankelijk is van de inkomsten en uitgaven van de aanvrager.

Aanvraag kwijtschelding  

De manier waarop u uw kwijtschelding aanvraagt blijft hetzelfde. Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit is mogelijk voor de aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Bent u vorig jaar in aanmerking gekomen voor volledige kwijtschelding en is er toestemming verleend voor de geautomatiseerde toets, dan controleert de gemeente automatisch voor het komende belastingjaar of kwijtschelding mogelijk is. 

Financiële regelingen gemeente 

Gemeente Westerveld heeft naast de kwijtschelding gemeentelijke belastingen ook financiële regelingen, bijvoorbeeld de participatietoeslag, individuele inkomenstoeslag of energietoeslag. Via startpuntgeldzaken.nl/westerveld kunt u kosteloos en anoniem bekijken voor welke regelingen u in aanmerking komt en inzicht krijgen in uw financiële situatie.