Snoei- en kapwerkzaamheden

In september en oktober van 2022 is door de gemeente in het gebied Wilhelminaoord, Nijensleek, Fredriksoord, Vledder, Vledderveen en Doldersum een boomveiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd. Uit deze controle kwam naar voren dat er vanuit veiligheidsoogpunt 109 bomen gekapt moeten worden. Daarnaast bleken 200 bomen nog maar een levensverwachting te hebben van 1 tot 3 jaar. Daarom is besloten ook deze bomen te kappen.

De kapwerkzaamheden zijn eind februari gestart en duren nog tot ongeveer half april aanstaande. Bomen waarin vogels broeden, worden niet gekapt. Dit geldt ten alle tijden (niet alleen in broedseizoen) en de aannemer dient hierin altijd zorgvuldig te handelen. 

Nieuwe aanplant

In de zomerperiode gaan we het gebied rond om te kijken waar nieuwe bomen geplant kunnen worden. Dit betekent dat niet op iedere plek waar een boom gestaan heeft, ook een nieuwe boom komt. De juiste plek is namelijk bepalend voor de toekomst van de boom.

Snoeiwerkzaamheden

In hetzelfde gebied als waar de BVC heeft plaatsgevonden, worden er bomen gesnoeid. De werkzaamheden hiervan zijn inmiddels gestart. De aannemer heeft hiervoor tot en met oktober 2023 de tijd.