Tijdelijke noodopvang asielzoekers in Diever en Vledder

Voormalig hotel Berk en Heuvel in Diever en hotel Brinkzicht in Vledder vangen per 17 april tijdelijk asielzoekers op. Het COA opent op beide locaties een noodopvang. In Vledder worden asielzoekers opgevangen, zoals dit ook al van 25 januari tot 13 maart jl. gebeurde. In Diever wordt de locatie door COA ingericht voor de opvang van maximaal 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv).

Deze tijdelijke opvanglocaties zijn hard nodig, omdat er door de sterke toename van asielaanvragen in Nederland nog steeds een groot tekort aan opvangplekken is. Het COA is daarom hard op zoek naar opvangplekken. In deze zoektocht is het COA tot overeenkomst gekomen met de locaties in Diever en Vledder voor de opvang van asielzoekers. De gemeente heeft goedkeuring verleend voor deze noodopvang. 

Burgemeester Rikus Jager: “Er zijn in Nederland nog steeds met spoed opvangplekken nodig voor asielzoekers. Wij willen en kunnen als gemeente onze ogen hier niet voor sluiten. We hebben allemaal nog wel de schrijnende situatie van vorig jaar in Ter Apel op ons netvlies staan. Dat willen we voorkomen. Daarom hebben wij aan COA en deze beide locaties onze goedkeuring verleend voor het realiseren van een noodopvang.” 

De inwoners van Diever en Vledder zijn over de komst van de noodopvang geïnformeerd met een brief. Ook wordt er zowel in Diever als in Vledder een informatieavond georganiseerd. Hierbij zijn medewerkers van het COA en de gemeente Westerveld aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.  

Noodopvang Diever

Welke asielzoekers worden er op deze locaties opgevangen? 
In voormalig hotel Berkenheuvel wordt een opvanglocatie ingericht voor de opvang van maximaal 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Dit zijn asielzoekers jonger dan 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet werden begeleid door een ouder. Ze kwamen alleen of samen met andere kinderen of 'vreemde' volwassenen en vroegen hier asiel aan. Uit maatschappelijk en menselijk oogpunt is een humane opvang voor deze jonge asielzoekers erg belangrijk. De gebouweigenaar, het COA en de gemeente zijn daarom met elkaar overeengekomen deze locatie voor de periode van 2 jaar in te richten als amv-locatie. 

Toezicht en regie opvanglocatie
Het COA en Nidos zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande jongeren. COA biedt de opvang en Nidos voert de voogdijtaken uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het COA zal 24/7 op de locatie aanwezig zijn. Vluchtelingenwerk en de gemeente Westerveld worden betrokken bij de opvang en begeleiding.

Informatieavond Diever

Op donderdagavond 30 maart 2023 organiseren het COA en de gemeente Westerveld van 19.00 tot 20.30 uur een informatieavond in het dorpshuis Hart van Diever aan de Westeres 7 te Diever. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden voor de informatieavond. Dit kan tot 28 maart a.s. door een mail te sturen aan communicatie@gemeentewesterveld.nl o.v.v. informatieavond Diever. 


Noodopvang Vledder

De noodopvang in hotel Brinkzicht is per 17 april weer geopend. Dit in tegenstelling tot het eerdere voornemen de deuren per september weer te openen. Dit keer duurt de noodopvang tot begin april 2024. 

De organisatie van deze noodopvang ligt in handen van het COA in samenwerking met hotel Brinkzicht. Het COA verzorgt de opvang en begeleiding met personeel en management komend van de noodopvang Assen. De tijdelijke bewoners komen deels uit Ter Apel en Budel waar zij sinds kort de asielprocedure zijn gestart.

Informatieavond Vledder

Op maandagavond 27 maart 2023 organiseren het COA en de gemeente Westerveld van 19.30 tot 20.30 uur een informatieavond in hotel Brinkzicht aan de Brink 14 te Vledder.