Uitreiking participatieverklaringen: klaar voor de Nederlandse samenleving

In februari en maart 2023 hebben twee groepen nieuwe inwoners, in het kader van hun inburgering, een participatieverklaringstraject gevolgd. Op 21 februari en 14 maart werden beide trajecten feestelijk afgerond met het tekenen van de participatieverklaring. Wethouder Jacob Boonstra van gemeente Westerveld tekende de verklaringen namens de gemeente.

Wethouder Jacob Boonstra: “Het is bijzonder om te zien hoe betrokken en gemotiveerd iedereen is. Ze willen graag begrijpen hoe de Nederlandse samenleving werkt en willen daar onderdeel van zijn. Ook zijn ze onder de indruk van de solidariteit in onze samenleving, dat is iets wat we mogen koesteren.”

Participatieverklaringstraject

Het Participatieverklaringstraject (PVT) bestaat uit twee dagen, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselden. Stichting Veuruut verzorgde de trainingen en serveerde Hollandse maaltijden, waaronder pannenkoeken en stamppotten. De inburgeraars maakten kennis met de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Voorbeelden zijn: gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. De trainer, Wim, verwoordde het als ‘’snuffelen aan de Nederlandse samenleving”. Dat sprak natuurlijk zeer tot de verbeelding van de deelnemers.

Ondertekening verklaring

Het traject is afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze respecteert en dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving. 

Uitreiking participatieverklaringen
Foto: wethouder Boonstra deelt participatieverklaringen uit aan deelnemers participatieverklaringstraject