Verdiepend onderzoek bruggen ’n Achterenkamp en Osseweidenweg

Deze week heeft het college van B&W van de gemeente Westerveld het besluit genomen de bruggen aan de Osseweidenweg (Havelte) en ’n Achterenkamp (Lheebroek) nader te laten onderzoeken. De bruggen zijn bij een eerder onderzoek op basis van de NEN8700/8701 afgekeurd.

De brug ‘n Achterenkamp is tijdelijk afgesloten geweest voor gemotoriseerd vervoer. In mei 2022 is er in samenwerking met defensie een tijdelijke noodbrug geplaatst over de bestaande brug. De brug aan de Osseweidenweg heeft een gewichtsbeperking gekregen van maximaal 20 ton, zwaarder verkeer wordt omgeleid.

In het kader van duurzaamheid en zorgvuldigheid is er nu gekozen voor een verdiepend onderzoek naar de huidige staat van deze twee bruggen. Dit onderzoek heeft als doel te inventariseren of het mogelijk is de levensduur van een brug te verlengen met groot onderhoud. 

Gewichtsbeperkende maatregelen 

Het afgelopen jaar zijn alle betonbruggen in de gemeente Westerveld onderzocht. Inmiddels zijn ook de uitkomsten bekend van het onderzoek naar de laatste zeven bruggen. Conclusie is dat vijf bruggen niet voldoen aan de wettelijke eisen. Om de veiligheid te waarborgen, gelden voor deze bruggen de volgende maatregelen:

•    Brug Dwingelerdijk te Dwingeloo over de Dwingeler stroom: max 35 ton belasting
•    Brug Reestweg, over de Oude Vaart te Uffelte: max. 30 ton belasting
•    Brug Wapseveenselandenweg te Wapse over de Wapserveense Aa: max. 20 ton belasting
•    Brug Heuringsweg te Wapse over de Wapserveense Aa: max. 25 ton belasting
•    Brug Koningsschut te Wittelte: afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

De gewichtsbeperkende maatregelen en de omleiding bij de Osseweidenweg worden ter plaatse duidelijk aangegeven door middel van borden.

Onderhouds-/herstelplan bruggen

De uitkomsten van het verdiepende onderzoek naar de bruggen ’n Achterenkamp en Osseweidenweg zijn bepalend voor de invulling van het onderhouds-/herstelplan bruggen van de gemeente Westerveld.