Verlenen van subsidie aan Scala risicovol

De colleges van Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland hebben gezamenlijk besloten om vanaf 1 april 2023 geen subsidie meer te verlenen aan het noodlijdende kunstencentrum Scala. De genoemde gemeenten vinden dat om meerdere redenen onverantwoord. De colleges willen investeren in een nieuw cultuuraanbod. Hier loopt op dit moment een onderzoek naar.

Kunstencentrum Scala heeft in het najaar van 2022 aan de gemeenten laten weten uiterlijk 1 juli 2023 haar lesaanbod te stoppen. Uit informatie van het kunstencentrum blijkt dat de financiële situatie inmiddels verslechterd is. Op 3 maart 2023 is door de rechtbank surseance van betaling aan het kunstencentrum verleend. Het noodlijdende centrum kan geen garantie geven dat met de gemeentelijke subsidie het lesaanbod door blijft gaan tot 1 juli 2023. De college’s vinden het verlenen van deze subsidie daardoor onverantwoord. 

De gemeenten hebben continu ingezet op een voor de inwoners zo soepel mogelijke overgang naar een toekomstgericht en -bestendig cultuuraanbod. De onzekerheid over het voortbestaan en de ongezonde financiële situatie van Scala maken dit echter onmogelijk. Op dit moment loopt er een onderzoek naar hoe vorm en inhoud aan een nieuw cultuuraanbod gegeven kan worden.