Mei 2016

 • Erfgoedprijs 2016

  Gemeente Westerveld reikt in 2016 voor het eerst de Erfgoedprijs Westerveld uit. Voor deze prijs zijn we op zoek naar organisaties of personen die binnen de gemeente actief zijn op cultuurhistorisch gebied en zich hiervoor in 2014 én/of 2015 op onderscheidende wijze hebben ingezet. Inwoners van Westerveld kunnen organisaties of personen voordragen voor deze prijs.

 • Betalen belastingaanslag

  In februari 2016 heeft de gemeente Westerveld gecombineerde aanslagen onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing verzonden. Voor de betaling van de aanslagen bestond de mogelijkheid te kiezen uit acht termijnen door middel van een machtiging voor automatische incasso of voor drie termijnen als geen gebruik werd gemaakt van de automatische incasso.

 • Bedenkster ‘de Twingel’ ontvangt VVV-bon

  Eind april heeft een vijfhoofdige jury, de nieuwe naam voor ‘de Brede school Dwingeloo’ gekozen uit 89 naamsuggesties. Voor de indiener van de gekozen naam lag er een VVV-bon van € 75,- klaar.

 • Aanbesteding Medische advisering

  Voor de medische advisering heeft gemeente Westerveld een nieuw inkooptraject opgestart. Partijen voor uitvoeren van indicatiestelling ten behoeve van de Wmo, verstrekking gehandicaptenparkeerkaart worden hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze openbare aanbesteding en worden verzocht een aanbieding in te dienen via TenderNed.
  Het betreffende aanbestedingsdocument kunt u vanaf 18 mei a.s. vinden op www.Tenderned.nl onder de naam ‘Medische advisering’

 • Ruimere openingstijden gemeentehuis

  Vanaf 1 juni 2016 is het gemeentehuis weer iedere vrijdag geopend. In de afgelopen jaren was het gemeentehuis eens in de twee weken op vrijdag geopend.

 • Gemeentegids

  De Informatiegids 2016-2017 (de gemeentegids) wordt in de week van 16 tot en met 21 mei 2016, huis-aan-huis verspreid in Westerveld.

 • Westerveld sluit financieel jaar 2015 positief af

  Het college van B&W van Westerveld heeft de Programmarekening 2015 verstuurd naar de gemeenteraad. Dit financiële jaarverslag van 2015 laat een positief resultaat zien van € 512.000,-.

 • Expositie ‘Hartekunst’ geopend in gemeentehuis

  Op donderdag 12 mei 2016 heeft burgemeester Jager de expositie ‘Hartekunst’ geopend in de hal van het gemeentehuis. Een expositie van diverse kunstenaars met onder andere mozaïeken, schilderijen, beelden van keramiek en objecten van staal: kunstwerken gemaakt vanuit het hart.

 • Startbijeenkomst nieuwe cultuurnota gemeente Westerveld uitgesteld

  De startbijeenkomst voor de nieuwe cultuurnota, gepland op woensdag 18 mei 2016, wordt uitgesteld. De reden hiervoor is dat niet alle belanghebbenden tijdig op de hoogte kunnen zijn van deze avond. Gemeente Westerveld vindt het belangrijk dat iedereen, die zich betrokken voelt bij kunst en cultuur binnen onze gemeente de kans moet krijgen om hierover mee te denken. Om ook echt iedereen daartoe de mogelijkheid te bieden, wordt op korte termijn een nieuwe datum bekend gemaakt waarop inwoners en organisaties gezamenlijk kunnen brainstormen over kunst en cultuur in Westerveld.

 • Presentatie Voorlopig Ontwerp herinrichting Dorpsstraat/Vledderweg

  Op donderdag 19 mei 2016 kunnen inwoners van Vledder tussen 16.00 uur en 19.00 uur het Voorlopig Ontwerp (VO) van de herinrichting Dorpsstraat/Vledderweg bekijken in Café Restaurant De Tippe.

 • Skate-step-waveboardclinic op afvalbrengstation

  Op woensdag 11 mei 2016 genoten de leerlingen van groep 6 van OBS de Bosrank uit Havelte van hun gewonnen skate-step-waveboard clinic op het afvalbrengstation van de gemeente Westerveld.

 • Apart inzamelen van matrassen maakt vliegende start

  Sinds 21 april 2016 worden afgedankte matrassen apart ingezameld in het Afvalbrengstation in Havelte. Op 30 april waren de twee speciale matrassenkarren al helemaal vol én lag er een stapeltje matrassen in de loods ernaast opgestapeld.

 • Toespraak herdenkingen 4 mei 2016

  Op woensdag 4 mei 2016 waren er op meerdere plaatsen in Westerveld, dodenherdenkingen waarbij namens het gemeentebestuur een toespraak is gehouden.